หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
50/ฉ.สตช./62 จ้างซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร กวกด.ฝศษ.รร.นร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 414,000.00
เมื่อ 04/09/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
49/ฉ.สตช./62 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร กวกด.ฝศษ.รร.นร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 400,000.00
เมื่อ 04/09/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
48/ฉ.สตช./62 จ้างซ่อมแซมห้อง FULL MAIN BRIDGE อาคาร กวกด.ฝศษ.รร.นร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 500,000.00
เมื่อ 04/09/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
47/ฉ.สตช./62 ซื้อแผ่นเชื่อมต่อระบบความร้อนเตารีด
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10,000.00
เมื่อ 04/09/2562
[รายละเอียด]
บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
3/ป.สตช./62 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 3,000,000.00
เมื่อ 21/08/2562
[รายละเอียด]
บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 21 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 30 ส.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
43/ฉ.สตช./62 ซื้อระบบการควบคุมเครื่องกำเนินไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ของอาคารเรียน ๖ ฝศษ.รร.นร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 490,060.00
เมื่อ 23/08/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
18/ฉ.ปจ./62 จ้างชุบเครื่องหมาย วปร. จำนวน 150 เหรียญ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 15,920.00
เมื่อ 20/08/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ฟอร์ซ เอ็มเอส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
6/ฉ.สตช./62 จ้างเหมาบริการดุแลระบบ wifi TOT
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 53,000.00
เมื่อ 29/04/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
66/ฉ.รพ./62 ซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับ นนร. ชั้นปีที่ ๑-๕
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10,272.00
เมื่อ 13/08/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
41/ฉ.สตช./62 จ้างซ่อมแซมหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารโรงซักรีด ๑ และ ๒ กรม นนร.รอ.รร.นร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 47,000.00
เมื่อ 09/08/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
40/ฉ.สตช./62 วัสดุอุปกรณ์จัดทำชัั้นวางเครื่องสรรพวุธ จำนวน 14 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 33,330.00
เมื่อ 09/08/2562
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
39/ฉ.สตช./62 ซื้อวัสดุเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสระว่ายน้ำ รร.นร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18,672.00
เมื่อ 08/08/2562
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
1/ป.สตช./62 ซื้อระบบฉายดาวพร้อมติดตั้ง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 10,000,000.00
เมื่อ 30/07/2562
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 ก.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 ส.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
62/ฉ.รพ./62 ยา Metformin HCL ๕๐๐ มก.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23,272.50
เมื่อ 24/07/2562
[รายละเอียด]
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
37/ฉ.สตช./62 ซื้อกล่องใส่หมวกยอดพู่แบบโลหะ จำนวน 230 ใบ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 253,000.00
เมื่อ 22/07/2562
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
1/ป.สตช./62 ซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมติดตั้ง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 10,000,000.00
เมื่อ 18/07/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
7/ป.สตช./62 ซื้ออุปกรณ์ทำห้อง Self - Access Learning center
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 520,117.00
เมื่อ 12/07/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 25 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
6/ป.สตช./62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียน ๗ ฝศษ.รร.นร.   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / จ้างก่อสร้าง 1,057,232.00
เมื่อ 08/07/2562
[รายละเอียด]
บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
58/ฉ.รพ./62 ซื้อยา B-ASPIRIN ECTAB ๘๑ มก.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 2,140.00
เมื่อ 03/07/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
57/ฉ.รพ./62 ซื้อยา GLIZIDE ๕ มก. จำนวน 20 กล่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 6,741.00
เมื่อ 03/07/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
36/ฉ.สตช./62 ซื้อชั้นวางของที่ระลึก
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 35,000.00
เมื่อ 02/07/2562
[รายละเอียด]
หจก.เอ็น.ไอ.เดคคอเรชั่น แอนด์ เรียล เอสเตท
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
35/ฉ.สตช./62 ซื้อครุภัณฑ์ประจำหอประชุมภูติอนันต์ รร.นร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 500,000.00
เมื่อ 28/06/2562
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ไอ.เดคคอเรชั่น แอนด์ เรียล เอสเตท
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
3/ป.พต./62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังบ้านเรือนแถวไม้ที่ 1 2 และ 3   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / จ้างก่อสร้าง 1,950,000.00
เมื่อ 26/06/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ภควัต พัฒนา จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 มิ.ย. 2562 - 03 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 05 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
1/ป.พต./62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังบ้านเรือแถวไม้ที่ 6 , 8 และ 10   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / จ้างก่อสร้าง 1,950,000.00
เมื่อ 26/06/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 มิ.ย. 2562 - 03 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 05 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
2/ป.พต./62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังบ้านเรือนแถวไม้ที่ 4 และ 5   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / จ้างก่อสร้าง 1,950,000.00
เมื่อ 26/06/2562
[รายละเอียด]
บริษัท กลอรี่ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 มิ.ย. 2562 - 03 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 05 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
4/ฉ.พต./62 จ้างซ่อมแซมถนนหน้าสโมสรสัญญาบัตร รร.นร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 250,000.00
เมื่อ 07/06/2562
[รายละเอียด]
บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
3/ฉ.พต./62 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม สโมสรสัญญาบัตร รร.นร. (สำหรับคนพิการ)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 200,000.00
เมื่อ 07/06/2562
[รายละเอียด]
บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
6/ฉ.พต./62 จ้างซ่อมแซมลานจอดรถ ระหว่างอาคารสัญญาบัตร ๒ และ ๓ โ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 335,000.00
เมื่อ 07/06/2562
[รายละเอียด]
ร้าน ชวดล ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
5/ฉ.พต./62 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา อาคารแฟลต ๙๖ ครอบครัว ทดแทนของเดิม (แฟลต ๘)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 481,000.00
เมื่อ 07/06/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
2/ฉ.สตช./62 จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องออกกำลังกาย พร้อมการติดตั้งและการดูแลรักษา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 494,340.00
เมื่อ 04/02/2562
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ตเมเนจเมนท์
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
5/ฉ.สตช./62 ซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟชุบโลหะ และอุปกรณ์ป้องกันนิรภัย พร้อมติดตั้ง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 380,000.00
เมื่อ 29/04/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ไทยโรโบติกส์แอนด์ออโต้เมชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
25/ฉ.สตช./62 ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคมี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 500,000.00
เมื่อ 07/05/2562
[รายละเอียด]
บริษัท มอตโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
29/ฉ.สตช./62 ซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 500,000.00
เมื่อ 13/05/2562
[รายละเอียด]
บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
27/ฉ.สตช./62 ทำตู้เก็บหมวกยอดพู่และชุดเต็มยศรักษาพระองค์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 500,000.00
เมื่อ 07/05/2562
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
13/ฉ.สตช./62 จานเปลในโรงอาหาร นนร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20,000.00
เมื่อ 30/04/2562
[รายละเอียด]
ร้านจักรินทร์ โซลูชั่น
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
16/ฉ.สตช./62 ใบเรือ (ใบฝึก) สำหรับเรือใบ Keel Boat
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 270,000.00
เมื่อ 30/04/2562
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
56/ฉ.รพ./62 ซื้อยา DAFIRO FCT
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 55,907.50
เมื่อ 18/06/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
55/ฉ.รพ./62 ซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับห้องทันตกรรม
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21,700.00
เมื่อ 18/06/2562
[รายละเอียด]
บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
2/ฉ.พต./62 จ้างซ่อมแซมผิวถนนจราจรภายใน รร.นร. แนวถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 479,000.00
เมื่อ 06/06/2562
[รายละเอียด]
ร้าน ชวดล ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
4/พต./62 จ้างซ่อมแซมถนนหน้าสโมสรสัญญาบัตร รร.นร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 250,000.00
เมื่อ 07/06/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
4/ป.สตช./62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งผนังบังตาอาคาร น.๐๒ - ๐๓   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / จ้างก่อสร้าง 1,400,000.00
เมื่อ 12/06/2562
[รายละเอียด]
บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
8/ป.สตช./62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม และระบบสุขาภิบาลอาคาร บก.รร.นร.   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / จ้างก่อสร้าง 1,500,000.00
เมื่อ 12/06/2562
[รายละเอียด]
บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
17/ฉ.ปจ./62 ประกวดราคาซื้อจักรยานเสือหมอบ จำนวน 19 คัน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 691,220.00
เมื่อ 06/06/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
5/ป.สตช./62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหลังคากันสาดโปร่งแสงอาคาร น.๐๒ , น.๐๓ และ น.๐๔   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / จ้างก่อสร้าง 1,038,000.00
เมื่อ 10/06/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
2/ป.สตช./62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหอดาราศาสตร์   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / จ้างก่อสร้าง 3,000,000.00
เมื่อ 11/06/2562
[รายละเอียด]
บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 20 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
17/ฉ.ปจ./62 ประกวดราคาซื้อจักรยานเสือหมอบ จำนวน 19 คัน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 691,220.00
เมื่อ 06/06/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 62 - 13 62 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 62 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
17/ฉ.ปจ./62 ประกวดราคาซื้อจักรยานเสือหมอบ จำนวน 19 คัน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 691,220.00
เมื่อ 06/06/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
1/ฉ.พต./62 จ้างซ่อมแซมถนนภายในบ้านพัก รร.นร. จำนวน 1 งาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 500,000.00
เมื่อ 06/06/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ภควัต พัฒนา จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
51/ฉ.รพ./62 ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 186,073.00
เมื่อ 23/05/2562
[รายละเอียด]
บริษัท สุภานันท์ พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
33/ฉ.สตช./62 ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนด้านการกีฬา กพล กรม นนร.รอ.รร.นร. จำนวน 10 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 177,700.00
เมื่อ 13/05/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
32/ฉ.สตช./62 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๒ อาคาร กววศ.ฝศษ.รร.นร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 300,000.00
เมื่อ 13/05/2562
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ไอ.เดคคอเรชั่น แอนด์ เรียล เอสเตท
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
31/ฉ.สตช./62 ซื้อพัสดุและสารเคมีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการของ กวฟค.ฝศษ.ฯ จำนวน 33 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 225,165.00
เมื่อ 10/05/2562
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
23/ฉ.สตช./62 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานผลิตตำราเรียน จำนวน 3 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 32,200.00
เมื่อ 02/05/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
23/ฉ.สตช./62 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานผลิตตำราเรียน จำนวน 6 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 32,200.00
เมื่อ 02/05/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
21/ฉ.สตช./62 ซื้อเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบดิจิตอล จำนวน 15 เครื่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 178,830.00
เมื่อ 02/05/2562
[รายละเอียด]
บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
20/ฉ.สตช./62 ซื้ออุกรณ์และชุดฝึกใช้กับ นนร. และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่สอนของ กงน.ฝบก.รร.นร. จำนวน 3 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 145,000.00
เมื่อ 02/05/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ฟอร์ซ เอ็มเอส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
20/ฉ.รร./62 จ้างทำวารสารวิชาการ รร.นร. จำนวน 2 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 302,000.00
เมื่อ 02/05/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
14/ฉ.ปจ./62 ซื้อหนังสือวิชาการและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี งป.๖๒ จำนวน 280 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 277,764.00
เมื่อ 07/03/2562
[รายละเอียด]
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
47/ฉ.รพ./62 ซื้อยา BETADINE THROAT SPRAY ๒๕ มล. จำนวน 300 กล่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 64,200.00
เมื่อ 28/02/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
13/ฉ.ปจ./62 ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยฐานข้อมูล OPENSERVE ประจำปี งป.๖๒ จำนวน 36 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13,308.00
เมื่อ 27/02/2562
[รายละเอียด]
บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
12/ฉ.ปจ./62 ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษฐานข้อมูล Gale ประจำปี งป.๖๒ จำนวน 8 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 45,749.00
เมื่อ 18/02/2562
[รายละเอียด]
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนดื เซอร์วิส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
46/ฉ.รพ./62 ซื้อพัสดุในงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งป.๖๒ จำนวน 4 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29,700.00
เมื่อ 18/02/2562
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
45/ฉ.รพ./62 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12,669.00
เมื่อ 18/02/2562
[รายละเอียด]
บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
44/ฉ.รพ./62 ซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับห้องทัตกรรม จำนวน 8 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 8,410.00
เมื่อ 18/02/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
11/ฉ.ปจ./62 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำรถยนต์และรถจักรยานต์ตามวงรอบประจำปี งป.๖๒ จำนวน 109 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 120,155.00
เมื่อ 18/02/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
10/ฉ.ปจ./62 ซื้อหนังสือวิชาการภาษอังกฤษ ประจำปี งป.๖๒ จำนวน 32 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 138,170.70
เมื่อ 12/02/2562
[รายละเอียด]
บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
19/ฉ.รร./62 ซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา จำนวน ๒ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 4,600.00
เมื่อ 08/02/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
43/ฉ.รพ./62 ซื้อเวชภัณฑ์ สำลีก้อน ขนาด ๐.๓๕ กรัม (บรรจุ ๔๕๐ กรัม) จำนวน 1 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 5,100.00
เมื่อ 08/02/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
42/ฉ.รพ./62 ซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับห้องกายภาพบำบัด จำนวน 1 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 4,451.20
เมื่อ 07/02/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
40/ฉ.รพ/62 ซื้อพัสดุ จำนวน ๓ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 8,625.00
เมื่อ 05/02/2562
[รายละเอียด]
บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
41/ฉ.รพ./62 ซื้อยา T.V.LONE LOTION ๓๐ มล. จำนวน 12 โหล
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 2,304.00
เมื่อ 05/02/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
18/ฉ.รร./62 ซื้อรองเท้าผ้าใบให้กับ นนร. ชั้นปีที่ ๑,๓ และ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓๗ คู่
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 175,380.00
เมื่อ 01/02/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
17/ฉ.รร./62 จ้างซักชุดทหารรักษาพระองคื จำนวน 185 ชุด
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 40,700.00
เมื่อ 01/02/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
2/ฉ.สตช./62 จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องออกกำลังกาย พร้อมการติดตั้งและการดูแลรักษา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 494,340.00
เมื่อ 01/02/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
39/ฉ.รพ./62 ซื้อใบเสร็จรับงาน จำนวน 5000 ชุด
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13,910.00
เมื่อ 30/01/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
38/ฉ.รพ./62 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 9,400.00
เมื่อ 22/01/2562
[รายละเอียด]
บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
37/ฉ.รพ./62 ซื้อยา Xarator ๒๐ มก. กล่องละ 100 เม็ด จำนวน 30 กล่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 45,421.50
เมื่อ 22/01/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
36/ฉ.รพ./62 ซื้อแซนเดส ๑๐๐ มก. (Allopurinol ๑๐๐ mg.) กล่องละ500 เม็ด จำนวน 10 กล่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 1,904.60
เมื่อ 16/01/2562
[รายละเอียด]
บริษัท จรุญเภสัช จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
35/ฉ.รพ./62 ซื้อยา Utmos ๓๐ มก. จำนวน 100 กล่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12,000.00
เมื่อ 16/01/2562
[รายละเอียด]
บริาัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
34/ฉ.รพ./62 ซื้อยา MYSOVEN GRANULES ๖๐๐ มก. จำนวน 100 กล่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26,750.00
เมื่อ 16/01/2562
[รายละเอียด]
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
15/ฉ.รร./62 จ้างทำวารสารสามสมอ ฉบับประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน 500 เล่ม
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 100,000.00
เมื่อ 15/01/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
9/ฉ.ปจ./62 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 8 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 57,000.00
เมื่อ 09/01/2562
[รายละเอียด]
บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
29/ฉ.รพ./62 จ้างซ่อมแซมห้องจ่ายกลาง รพ.รร.นร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 490,000.00
เมื่อ 26/12/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
13/ฉ.รร./62 ซื้อเวทีมวย ขนาด ๕ x ๕ ม. x ๕๐ ซม. จำนวน 1 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 75,000.00
เมื่อ 26/12/2561
[รายละเอียด]
ร้าน ทีวีเค.มวยไทย
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
12/ฉ.รร./62 ซื้อวัสดุซ่อมทำตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ อาคาร น.๐๕ จำนวน 5 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 9,190.00
เมื่อ 25/12/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
8/ฉ.ปจ./62 ซื้อหนังสือวิชาการ ประจำปี งป.๖๒ จำนวน 60 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 35,994.00
เมื่อ 18/12/2561
[รายละเอียด]
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
7/ฉ.ปจ./62 ซื้อวัสดุโครงการศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาฯ ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ ๒ สาย ชย. จำนวน 16 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 170,451.00
เมื่อ 18/12/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
11/ฉ.รร./62 ซื้อเครื่องล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้ จำนวน 1 เครื่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 69,550.00
เมื่อ 17/12/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ออโต้แคร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
6/ฉ.ปจ./62 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจจับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า ประจำปี งป.๖๒
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 25,680.00
เมื่อ 13/12/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ยูทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
10/ฉ.รร./62 ซื้อถ่านอัลคาไลน์ และถ่านกระดุมลิเธี่ยม จำนวน 2 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 3,960.00
เมื่อ 13/12/2561
[รายละเอียด]
ร้าน จักรินทร์โซลูชั่น
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
1/ฉ.สตช./62 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงห้อง ๙๒๕ เป็นห้องค้นคว้า เพื่อทำโครงงานของ นนร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23,647.00
เมื่อ 13/12/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
5/ฉ.ปจ./62 จ้างซ่อมทำรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 70,000.00
เมื่อ 13/12/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไทยอินเตอร์ ยูเนี่ยนทรัค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
4/ฉ.ปจ./62 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเรือระหว่างปี จำนวน 4 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 180,000.00
เมื่อ 12/12/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
24/ฉ.รพ./62 ซื้อพร้อมติดตั้ง ตู้เหล็กเก็บเวชภัณฑ์ และกล่องใส่ยาสำหรับห้องเภสัชกรรม จำนวน 7 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 278,574.50
เมื่อ 07/12/2561
[รายละเอียด]
บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
9/ฉ.รร./62 ซื้อป้ายสามเหลี่ยม จำนวน 100 ป้าย
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21,500.00
เมื่อ 07/12/2561
[รายละเอียด]
ร้าน จักรินทร์โซลูชั่น
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
3/ฉ.ปจ./62 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นนร. จำนวน 1 งาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 90,000.00
เมื่อ 03/12/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ออร่า วัน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
2/ฉ.ปจ./62 จ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์ รร.นร. จำนวน 2 งาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 40,000.00
เมื่อ 03/12/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ออร่า วัน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
1/ฉ.ปจ./62 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงสายช่างโยธา จำนวน 15 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 137,534.50
เมื่อ 03/12/2561
[รายละเอียด]
บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
8/ฉ.รร./62 ซื้อประกันภัยรถยนต์ จำนวน 29 คัน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 152,663.98
เมื่อ 27/11/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
25/ฉ.รพ./62 ซื้อพัสดุโครงการอบรมทบทวนกู้ชีพพื้นฐานสำหรับ กำลังพล รร.นร จำนวน 1 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 5,000.00
เมื่อ 27/11/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
26/ฉ.รพ./62 ซื้อฺยาBestatin ๒๐ มก. จำนวน 20 กล่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14,000.00
เมื่อ 26/11/2561
[รายละเอียด]
บริาัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
5/ฉ.รร./62 ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์ ร.ล.ธนบุรี จำนวน 9 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 83,200.00
เมื่อ 23/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
6/ฉ.รร./62 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสำรวจทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร. ประจำปี งป.๖๒ จำนวน 7 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 9,500.00
เมื่อ 23/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
7/ฉ.รร./62 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำฉุกเฉิน จำนวน 1 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 9,000.00
เมื่อ 23/11/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ่นส่วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
19/ฉ.รพ./62 พร้อมติดตั้ง ตู้เก็บเอกสารแฟ้มเวชระเบียน แบบรางเลื่อนพวงมาลัยหมุน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 249,310.00
เมื่อ 13/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
3/ฉ.รร./62 ซื้อวัสดุซ่อมแซมพื้นคอนกรีต ใต้หอประชุมภูติอนันต์ รร.นร. จำนวน 4 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12,465.50
เมื่อ 12/11/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
18/ฉ.รพ./62 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเชื่อมโยงระยะใกล้ (LAN) จำนวน 6 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 118,459.70
เมื่อ 12/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท วัน คอมมูนิตี้ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
17/ฉ.รพ./62 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 181,290.10
เมื่อ 09/11/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
16/ฉ.รพ./62 จ้างดูแลระบบโปรแกรมบริหารระบบงานสถานพยาบาล และโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 19,855.00
เมื่อ 05/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
15/ฉ.รพ./62 ซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งสายยาง และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 350,000.00
เมื่อ 05/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
14/ฉ.รพ./62 ซื้อเวชภัณฑ์ ห้องแพทย์แผนไทย จำนวน 3 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16,856.00
เมื่อ 05/11/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
13/ฉ.รพ./62 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 23 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 97,477.00
เมื่อ 02/11/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
12/ฉ.รพ./62 ซื้อพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประจำหน่วยจ่ายกลาง รพ.รร.นร. จำนวน 6 รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 395,000.00
เมื่อ 31/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
11/ฉ.รพ./62 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 288,900.00
เมื่อ 31/10/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
10/ฉ.รพ./62 ซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 450,000.00
เมื่อ 31/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
9/ฉ.รพ./62 ซื้ออุปกรณ์ ไมโครมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 120,000.00
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์ (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
7/ฉ.รพ./62 ซื้อยา mYSOVEN GRAULES 600 มก. จำนวน 50 กล่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13,375.00
เมื่อ 22/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
6/ฉ.รพ./62 ซื้อยา Metformin HCL 500 มก. จำนวน 150 กล่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23,272.50
เมื่อ 22/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
5/ฉ.รพ./62 ซื้อยา Methyl salicylate ointments สำหรับห้องแพทย์แผนไทย จำนวน 50 กระปุก
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10,750.00
เมื่อ 22/10/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
4/ฉ.รพ./62 ซื้อยา GALVUSMET (GERMANY) FCT ๕๐/๑๐๐๐ มก. จำนวน 150 กล่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 244,602.00
เมื่อ 19/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว  
1/ฉ.รร./62 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบห้ามล้อ (เบรก) ของรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 7,400.00
เมื่อ 19/10/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงเรียนนายเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุจริต พลแก้ว