หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบระบายอากาศป้องกันการติดเชื้อสำหรับห้องตรวจทันตกรรม   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / จ้างก่อสร้าง -
เมื่อ 22/07/2564
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุมิตร ทองใหม่  
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,400,000.00
เมื่อ 19/05/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ภาวีกิต จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
  วัน / เวลาขายแบบ : 01 มิ.ย. 2564 - 09 มิ.ย. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 มิ.ย. 2564 - 10 มิ.ย. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 มิ.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1400 น.
   โดย : นาวาตรี สุมิตร ทองใหม่  
ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์กำลังสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,500,000.00
เมื่อ 05/04/2564
[รายละเอียด]
บริษัท เอ เอส อาร์ เมดิคอล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
  วัน / เวลาขายแบบ : 07 เม.ย. 2564 - 19 เม.ย. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 เม.ย. 2564 - 20 เม.ย. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 เม.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1300 น.
   โดย : นาวาตรี สุมิตร ทองใหม่  
ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคลังจัดเก็บภาพทางรังสีวิทยาและกระจายสัญญาณข้อมูลภาพระบบดิจิตอลฯ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 975,600.00
เมื่อ 02/09/2563
[รายละเอียด]
บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
  วัน / เวลาขายแบบ : 02 ก.ย. 2563 - 10 ก.ย. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 ก.ย. 2563 - 11 ก.ย. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 14 ก.ย. 2563 / เวลา 0900 - 1300 น.
   โดย : นาวาตรี สุมิตร ทองใหม่