หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬา รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างเหมาบริการ 2,400,000.00
เมื่อ 14/02/2562
[รายละเอียด]
บริษัท นีโอเซฟ (ประเทศไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
  วัน / เวลาขายแบบ : 20 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 01 มี.ค. 2562 / เวลา 0900 - 1500 น.
   โดย : นาวาตรี สุมิตร ทองใหม่  
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด60แรงม้าจำนวน ๑ เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 2,800,000.00
เมื่อ 21/01/2562
[รายละเอียด]
บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
  วัน / เวลาขายแบบ : 29 ม.ค. 2562 - 05 ก.พ. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 ม.ค. 2562 - 06 ก.พ. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 ก.พ. 2562 / เวลา 0900 - 1500 น.
   โดย : นาวาตรี สุมิตร ทองใหม่  
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปชนิดแขวนเพดานขนาดไม่เกิน500mA [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 1,950,000.00
เมื่อ 27/12/2561
[รายละเอียด]
บริษัทฟูจิฟิล์ม(ประเทศไทย)จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
  วัน / เวลาขายแบบ : 28 ม.ค. 2562 - 04 ก.พ. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ก.พ. 2562 - 05 ก.พ. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ก.พ. 2562 / เวลา 0900 - 1500 น.
   โดย : นาวาตรี สุมิตร ทองใหม่  
ประกวดราคาซื้อเสบียงอาหารสด-แห้ง จำนวน ๑๒ เดือน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 1,860,000.00
เมื่อ 16/08/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เค.ทิพย์เกสร
[รายละเอียด]
  หน่วย : โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 ส.ค. 2561 / เวลา 0900 - 1600 น.
   โดย : นาวาตรี สุมิตร ทองใหม่