หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
ค.๐๑/งป.๒๕๖๐ จัดซื้อหมวกนิรภัยทางยุทธวิธี (หมวกกันกระสุน) และเสื้อกันกระสุนแบบลอยน้ำสำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษ [รายละเอียด]
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 9,870,000.00
เมื่อ 20/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
43/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานโรงอนุบาลหญ้าทะเล
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 300,000.00
เมื่อ 06/06/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
พ.01/2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้อเรือยางทางยุทธวิธีท้องอ่อน ขนาดบรรทุก 10 คน พร้อมอุปกรณ์   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 7,380,000.00
เมื่อ 06/06/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
47/งป.2560 ขอความเห็นชอบการจัดซื้อโดรนตรวจการณ์   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 80,000.00
เมื่อ 02/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
48/งป.2560 ขอความเห็นชอบจ้างทำป้ายไฟ LED พร้อมติดตั้ง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 25,000.00
เมื่อ 02/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
44/งป.2560 ขอความเห็นชอบจ้างทำหนังสือวิชาการทรัพยากรทะเล   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 350,000.00
เมื่อ 02/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
46/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเรือ ต.๒๔๓   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 16,500.00
เมื่อ 02/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
40/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 265,894.00
เมื่อ 02/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
41/งป.2560 ขอความเห็นชอบการจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 150,000.00
เมื่อ 27/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
45/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 42,479.00
เมื่อ 27/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
39/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 137,398.70
เมื่อ 27/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
10/งป.2560 ขอความเห็นชอบการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 27/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
18/งป.2560 ขอความเห็นชอบการจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องมือทุ่นแรง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 62,595.00
เมื่อ 22/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
36/งป.2560 ขอความเห็นชอบการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 50,000.00
เมื่อ 21/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
35/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานฝึกอบรมการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 37,339.00
เมื่อ 21/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
16/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับปลูกป่าชายเลน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 250,000.00
เมื่อ 21/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
34/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเรือ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 199,533.60
เมื่อ 10/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
31/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเรือ กร.303   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 119,840.00
เมื่อ 10/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
33/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเรือ ต.253 และ ต.254   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 117,633.66
เมื่อ 10/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
32/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเรือ กร.305   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 113,514.00
เมื่อ 10/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
29/งป.2560 ขอความเห็นชอบการจัดซื้อทุ่นหมายเขตพร้อมอุปกรณ์สำหรับแสดงพื้นที่ปลูกหญ้าทะเล
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ -
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 00 น.
   โดย :   
09/งป.2560 ขอความเห็นชอบการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือนเพาะชำ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ -
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา - น.
   โดย :   
ส.03/งป.2560 จ้างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 600,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 24 ม.ค. 2560 - 06 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 24 ม.ค. 2560 - 06 ก.พ. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 ก.พ. 2560 / เวลา 1000 - 1600 น.
   โดย :   
ส.01/งป.2560 สอบราคาซื้อเครืองอัดอากาศกำลังสูงเคลื่อนที่สำหรับการหายใจ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ -
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 13 ม.ค. 2560 - 25 ม.ค. 2 / เวลา 0900 - น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา - น.
   โดย :   
ส.02/งป.2560 ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 800,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 ม.ค. 2560 - 30 ม.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 ม.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย :   
19/งป.2560 ขอความเห็นชอบการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ติดท้าย
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ -
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - น.
   โดย :   
15/งป.2560 ขอความเห็นชอบกาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ -
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - น.
   โดย :   
13/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถยนต์สงครามประเภทช่วยรบ ครั้งที่ ๑
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 94,374.00
เมื่อ 16/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
11/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเรือชุดเรือ พ.๕๑
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 432,900.00
เมื่อ 16/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
06/งป.2560 ขอความเห็นชอบการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการเลี้ยงสาหร่ายช่อพริกไทย
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 150,000.00
เมื่อ 16/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
12/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถยนต์ปกติตามระยะเวลา ครั้งที่ ๑
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 264,664.50
เมื่อ 13/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
07/งป.2560 ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดทำโครงการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากพืช(มะนาวผี)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 150,000.00
เมื่อ 13/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
05/งป.2560 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำหน้ากากดำน้ำและท่อหายใจผิวน้ำ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 95,735.00
เมื่อ 30/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
04/งป.2560 จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 200,000.00
เมื่อ 30/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
03/งป.2560 จัดซื้อวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 100,000.00
เมื่อ 30/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ  
02/งป.2560 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 250,000.00
เมื่อ 30/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ฐิติกร ทิอุทิศ