หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
กห 0519.1.4/582  ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร SOQ.2 ค่ายกรมหลวงชุมพร จำนวน 55 รายการ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 1,619,653.00
เมื่อ 04/08/2566
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิศ คลีน แอนด์ เซอร์วิส 2009
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 ส.ค. 2566 - 11 ส.ค. 2566 / เวลา 0900 - 1030 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 ส.ค. 2566 / เวลา 1100 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/583 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร BOQ.2 ค่ายกรมหลวงชุมพร จำนวน 50 รายการ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 1,340,800.00
เมื่อ 04/08/2566
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจีเอส 2018
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 ส.ค. 2566 - 11 ส.ค. 2566 / เวลา 0900 - 1030 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 ส.ค. 2566 / เวลา 1100 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/565 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักประทวน 10 ครอบครัว กรม ป.พล.นย.(6 หลัง) จำนวน 75 รายการ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 693,195.00
เมื่อ 24/07/2566
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจีเอส 2018
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 ส.ค. 2566 - 03 ส.ค. 2566 / เวลา 0800 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 ส.ค. 2566 - 04 ส.ค. 2566 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 04 ส.ค. 2566 / เวลา 1100 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/566 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านอาคารพัก อส.ทพ.นย.หญิง ฉก.ทพ.นย.ค่ายเทวาพิทักษ์ จำนวน 67 รายการ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 999,752.00
เมื่อ 24/07/2566
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัตตา บิลเดอร์
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 ส.ค. 2566 - 03 ส.ค. 2566 / เวลา 0800 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 ส.ค. 2566 - 04 ส.ค. 2566 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 04 ส.ค. 2566 / เวลา 1100 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/559 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักประทวน 10 ครอบครัว ค่ายกรมหลวงชุมพร จำนวน 259 รายการ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 9,997,000.00
เมื่อ 20/07/2566
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจีเอส 2018
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 ส.ค. 2566 - 03 ส.ค. 2566 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 ส.ค. 2566 - 04 ส.ค. 2566 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 04 ส.ค. 2566 / เวลา 1100 - 1630 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/281 จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงระบบเสียงในอาคารฝึกอบรม ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 กรม ร.3 พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ฯ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จัดจ้าง 1,886,000.00
เมื่อ 20/03/2566
[รายละเอียด]
บริษัท มิสเตอร์ทีม โปรดักชั่นส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 เม.ย. 2566 - / เวลา 0830 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 เม.ย. 2566 - / เวลา 0900 - 1030 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 04 เม.ย. 2566 / เวลา 1100 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/34 จัดซื้ออะไหล่รถเกราะแบบคอมมานโด V-150   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 3,200,000.00
เมื่อ 10/01/2566
[รายละเอียด]
บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 ม.ค. 2566 - 23 ม.ค. 2566 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 ม.ค. 2566 / เวลา 1300 - 1300 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/14 จัดซื้ออะไหล่ยานเกราะล้อยาง แบบ BTR-3E1 จำนวน 36 รายการ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 3,000,000.00
เมื่อ 10/01/2566
[รายละเอียด]
บริษัท ดาต้าเกท จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 ม.ค. 2566 - 20 ม.ค. 2566 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 20 ม.ค. 2566 / เวลา 1400 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/691 จัดซื้ออะไหล่รถสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 9 รายการ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 10,035,970.00
เมื่อ 25/11/2565
[รายละเอียด]
บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 ธ.ค. 2565 - 06 ธ.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ธ.ค. 2565 / เวลา 1300 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/760 จัดซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุก ตราอักษร HMMWV รุ่น M966 จำนวน 36 รายการ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 2,692,930.00
เมื่อ 05/01/2566
[รายละเอียด]
บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 ม.ค. 2566 - 16 ม.ค. 2566 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 ม.ค. 2566 / เวลา 1300 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว