หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
ร.1/งป.2564 งานซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองที่ประทับ กรม ร.3 พล.นย. จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 8,000,000.00
เมื่อ 20/05/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : 07 มิ.ย. 2565 - 07 มิ.ย. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 มิ.ย. 2565 - 08 มิ.ย. 2565 / เวลา 0900 - 1030 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 มิ.ย. 2565 / เวลา 1100 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
5/งป.2565 งานซ่อมแซมสนามยิงปืนพระยาเสือ ค่ายสุรสิงหนาท พัน.ร.7ฯ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้าง 103,600.00
เมื่อ 14/01/2565
[รายละเอียด]
บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ (1999) เมททอลโปรดักส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
จ.6/งป.2565 งานซ่อมปรับปรุงอาคารกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย หลังที่ 2 ค่ายมหาสุรสิงหนาท พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 793,000.00
เมื่อ 14/01/2565
[รายละเอียด]
บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ (1999) เมททอลโปรดักส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 ม.ค. 2565 - 26 ม.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1030 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
จ.5/งป.2565 จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารหมายเลขที่ 12 ค่ายมหาสุรสิงหนาท พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 1,181,000.00
เมื่อ 14/01/2565
[รายละเอียด]
บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ (1999) เมททอลโปรดักส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 ม.ค. 2565 - 26 ม.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1030 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
จ.4/งป.2565  จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงบริเวณด้านหน้าเรือนรับรองที่ประทับ 908 ค่ายมหาสุรสิงหนาท พัน.ร.7 กรม ร.3 [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 1,920,000.00
เมื่อ 13/01/2565
[รายละเอียด]
บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์(1999)เมททอลโปรดักส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 25 ม.ค. 2565 - 25 ม.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1030 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
จ.3/งป.2565 จ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บพระราชสัมภาระส่วนพระองค์ ค่ายมหาสุรสิงหนาท พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 2,250,500.00
เมื่อ 13/01/2565
[รายละเอียด]
บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ (1999) เมททอลโปรดักส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 25 ม.ค. 2565 - 25 ม.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1030 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
จ.1/งป.2565 จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.นย. พื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร ฯ จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 3,000,000.00
เมื่อ 06/01/2565
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจีเอส 2018
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 19 ม.ค. 2565 - 19 ม.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1030 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
จ.2/งป.2565 จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคาร ร้อย.ช.1 ร้อย.ช.3 และโรงอาบน้ำ มว.ฝึกทหารใหม่ พัน.ช.พล.นย. จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 920,000.00
เมื่อ 06/01/2565
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเอฟ 2020
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 19 ม.ค. 2565 - 19 ม.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1030 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/752 จัดซื้ออะไหล่รถเกราะแบบ คอมมานโด V-150   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 3,000,000.00
เมื่อ 08/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 19 พ.ย. 2564 - / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 พ.ย. 2564 / เวลา 1300 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/751 จัดซื้ออะไหล่ยานเกราะล้อยางแบบ BTR -3E1   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 3,502,900.00
เมื่อ 08/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ดาต้าเกท จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 พ.ย. 2564 - / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 พ.ย. 2564 / เวลา 1400 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/750 จัดซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุก ตราอักษร HMMWV รุ่น M966   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 2,946,730.00
เมื่อ 08/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 พ.ย. 2564 - / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 พ.ย. 2564 / เวลา 1300 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห 0519.1.4/749 จัดซื้ออะไหล่รถสะเทินน้ำสะเทินบก   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 11,659,400.00
เมื่อ 08/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 พ.ย. 2564 - / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 พ.ย. 2564 / เวลา 1300 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว