หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
4/61 ซื้อพัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สยป.ทร. จำนวน 1 รายการ
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 41,580.00
เมื่อ 23/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าตรี สุวรรณกิต นาคประสิทธิ์  
3/61 ซื้อพัสดุในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างสร้างเรือดำน้ำ
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 135,395.00
เมื่อ 21/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าตรี สุวรรณกิต นาคประสิทธิ์  
1/61 โครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / จัดจ้าง 345,000,000.00
เมื่อ 22/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 ก.ย. 2560 - 04 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาโท ภูวเดช จันทรศรี  
2/61 โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / จัดจ้าง 450,000,000.00
เมื่อ 22/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 ก.ย. 2560 - 04 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาโท ภูวเดช จันทรศรี