หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
66069245444 จ้างซ่อมทำชุดกันกระแทก (CELL FENDER F 800 MM) จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จัดจ้าง 3,599,993.60
เมื่อ 06/06/2566
[รายละเอียด]
บริษัท ซี.ดี.จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66069188374 ซื้อลูกตะเพราขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ เมตร ยาว ๔.๕ เมตร จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีคัดเลือก   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 4,700,000.00
เมื่อ 06/06/2566
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 มิ.ย. 2566 - 20 มิ.ย. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 มิ.ย. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66037188950 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบไฮแมส บริเวณลานพักสินค้า ท่าเรือทุ่งโปรง พร้อมอุปกรณ์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,600,000.00
เมื่อ 28/03/2566
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัต การช่าง
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 28 มี.ค. 2566 - 04 เม.ย. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 เม.ย. 2566 - 05 เม.ย. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 เม.ย. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66037006289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเรือจุกเสม็ด หมายเลข 2 ทพส. - ทร. จำนวน 9 ชุด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 5,950,000.00
เมื่อ 01/03/2566
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 27 มี.ค. 2566 - 11 เม.ย. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 เม.ย. 2566 - 12 เม.ย. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 เม.ย. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
65127388682 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมทำชุดกันกระแทก (FENDER) หน้าท่าเทียบเรือ อรม.อร. จำนวน 12 ชุด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,210,000.00
เมื่อ 20/12/2565
[รายละเอียด]
บริษัท เทค อินทิกรา จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ธ.ค. 2565 - 29 ธ.ค. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 03 ม.ค. 2566 - 03 ม.ค. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 04 ม.ค. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66037006289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเรือจุกเสม็ด หมายเลข 2 ทพส. - ทร. จำนวน 9 ชุด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 5,950,000.00
เมื่อ 21/03/2566
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66037006289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเรือจุกเสม็ด หมายเลข 2 ทพส. - ทร. จำนวน 9 ชุด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 5,950,000.00
เมื่อ 02/03/2566
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66027390979 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงเสาหลักกันกระแทกท่าเทียบเรือน้ำมัน (POL) จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,000,000.00
เมื่อ 21/02/2566
[รายละเอียด]
บริษัท เทค อินทิกรา จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 21 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 01 มี.ค. 2566 - 01 มี.ค. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 02 มี.ค. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66027391049 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือน้ำมัน (POL) จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 4,000,000.00
เมื่อ 23/02/2566
[รายละเอียด]
บริษัท เทค อินทิกรา จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 ก.พ. 2566 - 02 มี.ค. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 03 มี.ค. 2566 - 03 มี.ค. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 มี.ค. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66017183586 ประกวดราคาซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่น จำนวน 1 คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 9,500,000.00
เมื่อ 10/01/2566
[รายละเอียด]
บริษัท มัสแตง ไดนามิกส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 07 ก.พ. 2566 - 21 ก.พ. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 ก.พ. 2566 - 22 ก.พ. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 ก.พ. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66017183586 ประกวดราคาซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่น จำนวน 1 คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 9,500,000.00
เมื่อ 10/01/2566
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
65127139391 จ้างซ่อมทำรถดับเพลิงชนิดหอน้ำ พร้อมบันไดสูง ๓๗ เมตร จำนวน ๑ งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,300,000.00
เมื่อ 02/12/2565
[รายละเอียด]
บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66017028853 ซื้อทุ่นกักน้ำมันชนิดโฟม (Foam Filled Boom) ขนาดความยาวรวม ๓๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน ๑ ชุด   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,210,000.00
เมื่อ 28/12/2565
[รายละเอียด]
บริษัท แซฟทรอล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66017235501 ซื้ออุปกรณ์ชุดเคลื่อนที่ขจัดคราบน้ำมันในทะเล (Offshore Oil Spill Cleanup Module) จำนวน ๑ ชุด   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 9,000,000.00
เมื่อ 28/12/2565
[รายละเอียด]
บริษัท แซฟทรอล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
65127321598 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 95 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดิน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,550,000.00
เมื่อ 19/12/2565
[รายละเอียด]
บริษัท ยูโรแทรค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 21 ธ.ค. 2565 - 03 ม.ค. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 ม.ค. 2566 - 04 ม.ค. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 05 ม.ค. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66027012684 ประกวดราคาซื้อรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,500,000.00
เมื่อ 31/01/2566
[รายละเอียด]
บริษัท ตงชนะกิจ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 13 ก.พ. 2566 - 13 ก.พ. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 14 ก.พ. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66017572932 จ้างซ่อมทำตู้ Capacitor Bank ประจำท่าเทียบเรือ อรม.อร. จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,500,000.00
เมื่อ 20/12/2565
[รายละเอียด]
บริษัท ไอคอนเซอร์วิส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
66017030578 ซื้อทุ่นกักน้ำมันชนิดวางชายหาด ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน ๑ ชุด   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 6,420,000.00
เมื่อ 28/12/2565
[รายละเอียด]
บริษัท เจนเนเทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
65127314617 จ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าหมายเลข 2 ขนาด 1,000 KVA ท่าเที่ยบเรือ อรม.อร. จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 9,110,000.00
เมื่อ 15/12/2565
[รายละเอียด]
บริษัท ยูบีที เอนจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
ซ.71/ทุน/ป./66 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,126,000.00
เมื่อ 27/01/2566
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 27 ม.ค. 2566 - 03 ก.พ. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 ก.พ. 2566 - 06 ก.พ. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 ก.พ. 2566 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
จ.12/ทุน/ป./66 จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมรื้อถอนถังเก็บน้ำเดิม [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,000,000.00
เมื่อ 14/12/2565
[รายละเอียด]
บริษัท นีโอเวชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 14 ธ.ค. 2565 - 21 ธ.ค. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 ธ.ค. 2565 - 22 ธ.ค. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 ธ.ค. 2565 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
ซ.44/ทุน/ป./66 จัดซื้อรถยกด้านหน้ามีงา ขนาด 3 ตัน จำนวน 2 คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,000,000.00
เมื่อ 14/12/2565
[รายละเอียด]
บริษัท มัสแตง ไดนามิกส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 14 ธ.ค. 2565 - 21 ธ.ค. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 ธ.ค. 2565 - 22 ธ.ค. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 ธ.ค. 2565 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม