หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
จ.11/ทุน/ป./64 จ้างสำรวจและออกแบบการพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ด จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 15,000,000.00
เมื่อ 23/12/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 ม.ค. 2564 - 22 ม.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 25 ม.ค. 2564 - 25 ม.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 ม.ค. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
จ.11/ทุน/ป./64 จ้างสำรวจและออกแบบการพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ด จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 15,000,000.00
เมื่อ 23/12/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
จ.6/ทุน/ป./64 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือ อรม.อร. [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 7,800,000.00
เมื่อ 03/12/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 ม.ค. 2564 - 19 ม.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 ม.ค. 2564 - 20 ม.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ม.ค. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
จ.12/ทุน/ป./64 จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 1 หลัง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,900,000.00
เมื่อ 24/12/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 25 ธ.ค. 2563 - 05 ม.ค. 2564 / เวลา 1630 - 1530 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 ม.ค. 2564 - 06 ม.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 ม.ค. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
จ.6/ทุน/ป./64 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือ อรม.อร.   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 7,800,000.00
เมื่อ 03/12/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
ซ.18/ทุน/ป./64 ซื้อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED (ภายนอกอาคาร) พร้อมระบบอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,200,000.00
เมื่อ 07/12/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 07 ธ.ค. 2563 - 16 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 ธ.ค. 2563 - 17 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 ธ.ค. 2563 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
จ.5/ทุน/ป./64 จ้างซ่อมทำตู้ Capacitor Bank ประจำท่าเทียบเรือ อรม.อร. จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,770,000.00
เมื่อ 25/11/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 25 พ.ย. 2563 - 15 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 ธ.ค. 2563 - 16 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 ธ.ค. 2563 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
จ.1/ทุน/ป./64 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบกันกระแทก ท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5 ทจม.กทส.ฐท.สส. จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,000,000.00
เมื่อ 23/11/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 24 พ.ย. 2563 - 14 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 15 ธ.ค. 2563 - 15 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 ธ.ค. 2563 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
ซ.1/ทุน/ป./64 ซื้อถังขยะแบบขอเกี่ยวขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,270,500.00
เมื่อ 03/11/2563
[รายละเอียด]
บริษัท รากบัวอุปถัมภ์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 04 พ.ย. 2563 - 11 พ.ย. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 พ.ย. 2563 - 12 พ.ย. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 13 พ.ย. 2563 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
จ.4/ทุน/ป./64 ซ่อมปรับปรุงถนน ททป.กทส.ฐท.สส. จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,956,000.00
เมื่อ 23/11/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 พ.ย. 2563 - 02 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 03 ธ.ค. 2563 - 03 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 04 ธ.ค. 2563 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม  
จ.2/ทุน/ป./64 จ้างซ่อมปรับปรุงลานขนถ่าย ทจม.กทส.ฯ จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,107,000.00
เมื่อ 23/11/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 พ.ย. 2563 - 01 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 02 ธ.ค. 2563 - 02 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 03 ธ.ค. 2563 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม