หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
9/2565 งานจ้างซ่อมปรับปรุงระบบประปา กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ ระยะที่ ๑ ส่วนที่เหลือ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จัดจ้าง 25,057,000.00
เมื่อ 07/06/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ฐานทัพเรือสัตหีบ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 13 มิ.ย. 2565 - 13 มิ.ย. 2565 / เวลา 0900 - 1200 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 13 มิ.ย. 2565 / เวลา 1200 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าเอก ชัยรัตน์ หอมชิต  
2/งป.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกับ Business Area และพื้นที่หาดนางรำ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / จ้างก่อสร้าง 9,200,000.00
เมื่อ 11/04/2565
[รายละเอียด]
บริษัท นีโอเวชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ฐานทัพเรือสัตหีบ
  วัน / เวลาขายแบบ : 11 เม.ย. 2565 - 21 เม.ย. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 25 เม.ย. 2565 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ชัยรัตน์ หอมชิต  
4/งป.2565 จ้างซ่อมปรับปรุงท่าเทียบเรือหมายเลข 11 ทลท.กทส.ฐท.สส.   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 135,000,000.00
เมื่อ 12/01/2565
[รายละเอียด]
บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด
[รายละเอียด]

เอกสาร :
  หน่วย : ฐานทัพเรือสัตหีบ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 21 ม.ค. 2565 - / เวลา 0900 - 1200 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ม.ค. 2565 / เวลา 1300 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ชัยรัตน์ หอมชิต  
1/งป.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกับ Business Area และพื้นที่หาดนางรำ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / จ้างก่อสร้าง 9,200,000.00
เมื่อ 17/03/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ฐานทัพเรือสัตหีบ
  วัน / เวลาขายแบบ : 17 มี.ค. 2565 - 24 มี.ค. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 25 มี.ค. 2565 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 มี.ค. 2565 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ชัยรัตน์ หอมชิต  
6/งป.2565 จ้างซ่อมแซมอาคารพักโรงสูบน้ำคลองบางไผ่ กชธ.ฐท.สส.   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 700,000.00
เมื่อ 07/02/2565
[รายละเอียด]
บริษัท เอส เค เค สตีล กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ฐานทัพเรือสัตหีบ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 14 ก.พ. 2565 - 14 ก.พ. 2565 / เวลา 0900 - 1200 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 14 ก.พ. 2565 / เวลา 1300 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าเอก ชัยรัตน์ หอมชิต  
8/งป.2565 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทร.พื้นที่สัตหีบ ระยะที่ ๒   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 48,000,000.00
เมื่อ 07/02/2565
[รายละเอียด]
บริษัท เอเชีย อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ฐานทัพเรือสัตหีบ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 14 ก.พ. 2565 - 14 ก.พ. 2565 / เวลา 0900 - 1200 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 14 ก.พ. 2565 / เวลา 1300 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าเอก ชัยรัตน์ หอมชิต  
7/งป.2565 จ้างปรับปรุงระบบปาปา ทร.พื้นที่สัตหีบ ระยะที่ 2   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 42,612,000.00
เมื่อ 02/02/2565
[รายละเอียด]
บริษัท นีโอเวชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ฐานทัพเรือสัตหีบ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 ก.พ. 2565 - / เวลา 0900 - 1200 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 ก.พ. 2565 / เวลา 1300 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ชัยรัตน์ หอมชิต  
4/งป.2565 จ้างซ่อมปรับปรุงท่าเทียบเรือหมายเลข 11 ทลท.กทส.ฐท.สส.   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 135,000,000.00
เมื่อ 17/01/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ฐานทัพเรือสัตหีบ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 21 ม.ค. 2565 - 21 ม.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1200 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ม.ค. 2565 / เวลา 1200 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ชัยรัตน์ หอมชิต  
3/งป.2565 งานจัดซื้อวัสดุพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (เสาไฮแมส) ททป.กทส.ฐท.สส.   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 596,000.70
เมื่อ 21/12/2564
[รายละเอียด]
บริษัท เอเชีย อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
[รายละเอียด]

เอกสาร :
  หน่วย : ฐานทัพเรือสัตหีบ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 ธ.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 30 ธ.ค. 2564 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าเอก ชัยรัตน์ หอมชิต  
2/งป.2565 งานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารระดับสูง กองทัพเรือ จำนวน 4 หลัง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 30,000,000.00
เมื่อ 29/11/2564
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ฐานทัพเรือสัตหีบ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 09 ธ.ค. 2564 - 09 ธ.ค. 2564 / เวลา 0900 - 1200 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 09 ธ.ค. 2564 / เวลา 1200 - 0000 น.
   โดย :   
1/งป.2565 งานจ้างก่อสร้างถนนทางเท้า โรงจอดรถ ระบบสาธารณูปโภคภายนอก และเสาธงราชนาวี สูง ๓๕ ม บก.ฐท.สส. หลังใหม่   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้าง 17,517,000.00
เมื่อ 03/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท วรโชค คอนสตรัคชั่น จำกัด
[รายละเอียด]

เอกสาร :
  หน่วย : ฐานทัพเรือสัตหีบ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 พ.ย. 2564 - 10 พ.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1200 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 10 พ.ย. 2564 / เวลา 1300 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าเอก ชัยรัตน์ หอมชิต