หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
046-60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 74,155,000.00
เมื่อ 22/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ส.ค. 2560 - 19 ก.ย. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 ก.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ก.ย. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
046-60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 74,155,000.00
เมื่อ 16/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ(SCBA) [รายละเอียด]
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 1,500,000.00
เมื่อ 22/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 05 ก.ย. 2560 / เวลา 1330 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- สอบราคาซื้อชุดดับเพลิงอากาศยาน [รายละเอียด]
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 1,500,000.00
เมื่อ 22/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 05 ก.ย. 2560 / เวลา 1330 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสื่อสารควบคุมการจราจรทางอากาศพร้อมติดตั้ง และปรับปรุงหอบังคับการบิน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 63,000,000.00
เมื่อ 02/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 02 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ก.ย. 2560 - 05 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ก.ย. 2560 / เวลา 0850 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมการเข้าออกลานจอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 5,500,000.00
เมื่อ 03/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 ส.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 39,987,310.00
เมื่อ 02/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 02 ส.ค. 2560 - 27 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 ส.ค. 2560 - 28 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมการเข้าออกลานจอด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 5,500,000.00
เมื่อ 26/07/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสื่อสารควบคุมการจราจรทางอากาศพร้อมติดตั้ง และปรับปรุงหอบังคับการบิน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 63,000,000.00
เมื่อ 26/07/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 39,987,310.00
เมื่อ 26/07/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างทาสีลานจอดและทางวิ่ง-ทางขับอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 14,495,000.00
เมื่อ 24/07/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 24 ก.ค. 2560 - 01 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 ส.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 14 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 118,874,000.00
เมื่อ 24/07/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 24 ก.ค. 2560 - 01 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 24 ส.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 25 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการภาคพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 5,000,000.00
เมื่อ 26/07/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 26 ก.ค. 2560 - 03 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 09 ส.ค. 2560 - 09 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 10 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังสินค้า [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 118,874,000.00
เมื่อ 17/07/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างทาสีลานจอดและทางวิ่ง-ทางขับอากาศยาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 14,495,000.00
เมื่อ 17/07/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลักสนามบินอู่ตะเภา ระยะที่ ๑ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีพิเศษ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 20,000,000.00
เมื่อ 16/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 พ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- การจัดซื้อระบบงานบริหารจัดการลงทะเบียนบัตรผู้โดยสาร (CUPPS) และติดตามผู้โดยสาร (PTS) โดยวิธีพิเศษ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 30,000,000.00
เมื่อ 16/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 พ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- การซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME (ทางวิ่ง 18/36) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 70,000,000.00
เมื่อ 08/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- การจ้างเหมาบริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 22,549,980.00
เมื่อ 31/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- การซื้ออะไหล่รถดูดฝุ่น-กวาดพื้น
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 707,500.00
เมื่อ 31/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสื่อสารควบคุมการจราจรทางอากาศพร้อมติดตั้ง และปรับปรุงหอบังคับการบิน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 63,000,000.00
เมื่อ 01/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 01 พ.ค. 2560 - 12 มิ.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 13 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 14 มิ.ย. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมการเข้าออกลานจอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 5,500,000.00
เมื่อ 28/04/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 28 เม.ย. 2560 - 21 พ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 พ.ค. 2560 - 22 พ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 พ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
3/งป.2560 ซื้อรถควบคุมอากาศยานพร้อมเครื่องมือสื่อสาร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 6,350,000.00
เมื่อ 24/04/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เมก้า เทคโนโลยี จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 15 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมการเข้าออกลานจอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 5,500,000.00
เมื่อ 07/04/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 118,874,000.00
เมื่อ 05/04/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 เม.ย. 2560 - 16 พ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0830 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 พ.ค. 2560 - 17 พ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 พ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสื่อสารควบคุมการจราจรทางอากาศพร้อมติดตั้ง และปรับปรุงหอบังคับการบิน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ -
เมื่อ 20/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังสินค้า [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 118,874,000.00
เมื่อ 17/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจอากาศ Wind Shear (LLWAS) ระยะที่ ๑ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 19,000,000.00
เมื่อ 16/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 16 มี.ค. 2560 - 11 เม.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 เม.ย. 2560 - 10 เม.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 เม.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาเช่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่าอากาศยาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / เช่า 49,000,000.00
เมื่อ 17/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 17 มี.ค. 2560 - 17 เม.ย. 2560 / เวลา 0830 - 0830 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 เม.ย. 2560 - 18 เม.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 เม.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- จ้างเหมาบริการตรวจค้นบุคคลและสัมภาระผู้โดยสาร และรักษาความปลอดภัยทางเข้าเขตการบิน (Airside)   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 3,139,380.00
เมื่อ 29/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว)   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 1,020,000.00
เมื่อ 29/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
3/งป.2560 ซื้อรถควบคุมอากาศยานพร้อมเครื่องมือสื่อสาร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 6,350,000.00
เมื่อ 01/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 01 ก.พ. 2560 - 22 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 ก.พ. 2560 - 23 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 40,000,000.00
เมื่อ 26/01/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 26 ม.ค. 2560 - 19 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 0830 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 ก.พ. 2560 - 20 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 70,000,000.00
เมื่อ 26/01/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 26 ม.ค. 2560 - 05 มี.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0830 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 มี.ค. 2560 - 06 มี.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 มี.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างทาสีลานจอดและทางวิ่ง-ทางขับอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 14,495,000.00
เมื่อ 17/01/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 17 ม.ค. 2560 - 07 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 ก.พ. 2560 - 08 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 09 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
ซื้อรถควบคุมอากาศยานพร้อมเครื่องมือสื่อสาร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ -
เมื่อ 17/01/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
ครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 40,000,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย :   
- ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ -
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา - น.
   โดย :   
- เช่าสำนักงานสำเร็จรูปแบบเคลื่อนที่   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / เช่า -
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 00 น.
   โดย :   
- ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 70,000,000.00
เมื่อ 09/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
40/2559 รถควบคุมอากาศยานพร้อมเครื่องมือสื่อสาร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 6,350,000.00
เมื่อ 06/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์