หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
23/งป.60 จ้างซ่อมทำรางระบายน้ำในหมู่บ้าน กองเรือยุทธการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 804,640.00
เมื่อ 14/06/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 14 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
19/งป.60 จ้างซ่อมทำ ระบบน้ำดีน้ำชักโครก อาคารพักนายทหารประทวน 32 ครอบครัว กร. 2 หลัง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,792,782.86
เมื่อ 29/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 29 พ.ค. 2560 - 12 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 14 มิ.ย. 2560 - 14 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 15 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
17/งป.60 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.106)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,915,300.00
เมื่อ 19/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 19 พ.ค. 2560 - 01 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 มิ.ย. 2560 - 05 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
13/งป.60 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.108)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,896,040.00
เมื่อ 23/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 พ.ค. 2560 - 06 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 มิ.ย. 2560 - 08 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 09 มิ.ย. 2560 / เวลา 1300 - 1500 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
18/งป.60 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.107)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,915,300.00
เมื่อ 23/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 พ.ค. 2560 - 06 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 มิ.ย. 2560 - 08 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 09 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
20/งป.60 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.105)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,790,000.00
เมื่อ 19/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 19 พ.ค. 2560 - 01 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 มิ.ย. 2560 - 05 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
16/งป.60 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.103)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,915,000.00
เมื่อ 15/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
12/งป.60 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.102)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,992,340.00
เมื่อ 03/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 พ.ค. 2560 - 18 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
14/งป.60 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.101)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,930,000.00
เมื่อ 28/04/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 28 เม.ย. 2560 - 15 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 พ.ค. 2560 - 17 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 พ.ค. 2560 / เวลา 1300 - 1500 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
15/งป.60 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.819)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,940,000.00
เมื่อ 28/04/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 28 เม.ย. 2560 - 15 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 พ.ค. 2560 - 17 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
10/งป.60 จ้างทาสีบ้านพักนายทหารประทวน กร. 55 หลัง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,100,000.00
เมื่อ 05/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 พ.ค. 2560 - 23 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
7/งป.60 จ้างทาสีบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร กร. 36 หลัง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,181,602.07
เมื่อ 05/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 พ.ค. 2560 - 18 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 พ.ค. 2560 - 22 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
11/งป.60 จ้างก่อสร้างอาคารรักษาการณ์และที่จอดรถประตูเข้า-ออก ชายเล
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,980,570.00
เมื่อ 23/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 พ.ค. 2560 - 05 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 มิ.ย. 2560 - 07 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
8/งป.60 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ นสร. 5x25 ม. จำนวน 2 หลัง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 893,985.00
เมื่อ 04/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 04 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 พ.ค. 2560 - 23 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
6/งป.60 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ นสร. 12x120 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,690,600.00
เมื่อ 03/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 พ.ค. 2560 - 18 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
24/งป.60 จ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่โดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กยพ.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,114,940.00
เมื่อ 02/06/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 02 มิ.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 มิ.ย. 2560 - 20 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
21/งป.60 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำไฟฟ้าแสงสว่าง กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 1,895,000.00
เมื่อ 14/06/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 14 มิ.ย. 2560 - 26 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 27 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
5/งป.60 จัดซื้อยางกันกระแทกพร้อมติดตั้งท่าเทียบเรือ บก. กล่าวอ่าว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 1,974,100.00
เมื่อ 26/04/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 26 เม.ย. 2560 - 09 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 15 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
22/งป.60 จ้างซ่อมทำกำแพงรั่ว บก.กร. บริเวณด้านถนนอาสาวดีรส
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,600,000.00
เมื่อ 14/06/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 14 มิ.ย. 2560 - 26 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 27 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
๒๓/งป.๒๕๖๐ จ้างซ่อมทำรางระบายน้ำในหมู่บ้าน กองเรือยุทธการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 969,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 มิ.ย. 2560 - 26 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
บส.1/60 จัดซื้อเครื่องพร้อมติดตั้งห้องประชุม บก.กร. 1
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 500,000.00
เมื่อ 11/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท วงศ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเครื่องปรับอากาศอาคารปราบเรือดำน้ำของ กฝอ.กฝร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 207,600.00
เมื่อ 11/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท วงศ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาเครื่องปรับอากาศของเครื่องฝึกยิงปืนเรือจำลอง กฝอ.กฝร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 24,290.00
เมื่อ 11/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารของ กฝด.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 120,673.00
เมื่อ 11/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมของ บก.กบฮ.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 499,499.95
เมื่อ 11/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ศุภนุช การก่อสร้าง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงานแผนกองช่างโยธา กอง สน.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 490,000.00
เมื่อ 11/05/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัติ การช่าง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ร้อย บก.กฟก.1
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 310,000.00
เมื่อ 01/05/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัติ การช่าง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จัดซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งในอาคาร บก.กยฝ.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 240,700.00
เมื่อ 02/06/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ธวัชชัย 2560 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จ้างซ่อมทำ ระบบน้ำดีน้ำชักโครก อาคารพักนายทหารประทวน 32 ครอบครัว กร. 2 หลัง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 2,000,000.00
เมื่อ 29/05/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 29 พ.ค. 2560 - 12 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 14 มิ.ย. 2560 - 14 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 15 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.108)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 2,000,000.00
เมื่อ 23/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ธวัชชัย 2560 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 พ.ค. 2560 - 06 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 มิ.ย. 2560 - 08 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 09 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.107)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 2,000,000.00
เมื่อ 23/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท พงศธร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 พ.ค. 2560 - 05 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 มิ.ย. 2560 - 07 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 มิ.ย. 2560 / เวลา 0930 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.106)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 2,000,000.00
เมื่อ 19/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท พงศธร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 พ.ค. 2560 - 01 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 มิ.ย. 2560 - 05 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 มิ.ย. 2560 / เวลา 1330 - 1600 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.103)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 2,000,000.00
เมื่อ 15/05/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัติ การช่าง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.102)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 2,000,000.00
เมื่อ 03/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ธวัชชัย 2560 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 พ.ค. 2560 - 18 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.101)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 2,000,000.00
เมื่อ 28/04/2560
[รายละเอียด]
บริษัท กำแพงดิน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 28 เม.ย. 2560 - 15 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 พ.ค. 2560 - 17 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 พ.ค. 2560 / เวลา 1330 - 1600 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จ้างซ่อมแซมบ้านพักประทวนเดี่ยว กร. (ป.819)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 2,000,000.00
เมื่อ 28/04/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัติ การช่าง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 28 เม.ย. 2560 - 15 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 พ.ค. 2560 - 17 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จ้างทาสีบ้านพักนายทหารประทวน กร. 55 หลัง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,928,000.00
เมื่อ 05/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท กำแพงดิน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 พ.ค. 2560 - 23 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จ้างทาสีบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,981,000.00
เมื่อ 05/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ทิพยมรกต จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 พ.ค. 2560 - 18 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 พ.ค. 2560 - 22 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
ก่อสร้างอาคารรักษาการณ์และที่จอดรถประตูเข้า-ออก กร. ชายเล
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 2,000,000.00
เมื่อ 23/05/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 99
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 พ.ค. 2560 - 05 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 มิ.ย. 2560 - 07 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 มิ.ย. 2560 / เวลา 1330 - 1600 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ นสร. 5x25 ม. จำนวน 2 หลัง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 1,192,000.00
เมื่อ 04/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท พงศธร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 04 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 พ.ค. 2560 - 23 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 พ.ค. 2560 / เวลา 1330 - 1600 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
จัดซื้อวัสดุทำการสอน ปคส.(ใหม่) ของ กฝล.กฝร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 1,994,890.00
เมื่อ 17/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท พร้อม โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 17 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
14/งป.2560 จ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่โดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กยพ.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 1,116,800.00
เมื่อ 02/06/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 02 มิ.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 มิ.ย. 2560 - 20 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
4/งป.2560 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ นสร. 12x120 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 1,947,000.00
เมื่อ 04/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท พงศธร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 04 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 พ.ค. 2560 - 18 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 พ.ค. 2560 / เวลา 1330 - 1600 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
๑๓๘๕/๒๕๖๐ สอบราคาซื้อยางกันกระแทก จำนวน ๑๙ ทอน พร้อมการติดตั้ง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 198,009.00
เมื่อ 26/04/2560
[รายละเอียด]
บริษัท วงศ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 26 เม.ย. 2560 - 09 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1600 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 15 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก  
1/งป.2560 จัดซื้อแบตเตอรี่จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 4,384,300.00
เมื่อ 21/10/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : 21 ต.ค. 2559 - 31 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 พ.ย. 2559 - 04 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1200 น.
   โดย : นาวาโท พิชิต โภชน์มาก