หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
เลขที่โครงการ 65077211670 างซ่อมบำรุงและสนับสนุนการดำรงความพร้อมบิน วงรอบ 168 MONTHS บ.ลล.๒ (EMB-135) หมายเลข 2112
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จัดจ้าง 49,600,000.00
เมื่อ 18/07/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 09 ส.ค. 2565 - 09 ส.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 09 ส.ค. 2565 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65077214492 จ้างซ่อมบำรุงและสนับสนุนการดำรงความพร้อมบิน วงรอบ 144 MONTHS บ.ลล.๒ (EMB-135) หมายเลข 2113 [รายละเอียด]
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จัดจ้าง 67,200,000.00
เมื่อ 18/07/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 ส.ค. 2565 - 17 ส.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 ส.ค. 2565 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65067378687 จัดซื้อพัสดุประจำโรงงานสนับสนุนงานซ่อมบำรุง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 45,400.00
เมื่อ 28/06/2565
[รายละเอียด]
บริษัท โมราไทย ดีเฟนส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65067290176 จัดซื้ออะไหล่/เปลี่ยนเครื่องมือกล และเครื่องทุ่นแรง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 499,300.00
เมื่อ 21/06/2565
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัต การช่าง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 65047363737 จัดซื้อแบตเตอรี่อากาศยานไร้คนขับ แบบ Camcopter S-100
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 170,504.00
เมื่อ 10/06/2565
[รายละเอียด]
บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65057257847 จัดจ้างซ่อมระบบปรับอุณหภูมิและพ่นสีอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 121,000.00
เมื่อ 26/05/2565
[รายละเอียด]
บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65057012837 จัดซื้อพัสดุพื้นฐานประจำโรงงาน และเครื่องใช้ประจำผู้ปฏิบัติงานในอากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 4,500,000.00
เมื่อ 05/05/2565
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 12 พ.ค. 2565 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65047237204 จัดซื้ออะไหล่ระบบ Pneumatic Control ของรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 162,810.00
เมื่อ 29/04/2565
[รายละเอียด]
บริษัท โนวาเท็ค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65047240353 ซื้อเครื่องเขย่าสีอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 215,000.00
เมื่อ 29/04/2565
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65047095460 จัดซื้อPort static ของ บ.ลล.๒ (EMB-135) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 480,000.00
เมื่อ 25/04/2565
[รายละเอียด]
บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขโครงการ 65047100963 จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.แผนกไฟฟ้า ชย.สนบ.กบร.กร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / จ้างก่อสร้าง 1,217,000.00
เมื่อ 07/04/2565
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย 99
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 07 เม.ย. 2565 - 17 เม.ย. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 เม.ย. 2565 - 18 เม.ย. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 เม.ย. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 65037355530 ซื้อPortable Starting Unit (Twin Pac) จำนวน ๑ งาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 480,000.00
เมื่อ 01/04/2565
[รายละเอียด]
บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65037427797 ซื้อเครื่อง Integrated Flight Display Model IFD440 ของ บ.ตช.๑ (T-337)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 630,000.00
เมื่อ 01/04/2565
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 19 เม.ย. 2565 - 19 เม.ย. 2565 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 เม.ย. 2565 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65037159251 ซื้ออะไหล่ระบบ Mast Moment สำหรับ ฮ.ลล.๖ (EC645T2)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 943,633.00
เมื่อ 21/03/2565
[รายละเอียด]
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 เม.ย. 2565 - 04 เม.ย. 2565 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 04 เม.ย. 2565 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65027480164 จ้างซ่อมรถลากอากาศยาน ตราอักษร Nissan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 320,000.00
เมื่อ 15/03/2565
[รายละเอียด]
บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65027487221 จ้างซ่อม Pneumatic Assembly ของ ฮ.ตผ.๑ (SUPER LYNX-300)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จัดจ้าง 798,220.00
เมื่อ 14/03/2565
[รายละเอียด]
บริษัท ออลซีนิท จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 มี.ค. 2565 - 28 มี.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 มี.ค. 2565 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65037027644 ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง บ.ลล.๒ (EMB-135) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 178,000.00
เมื่อ 14/03/2565
[รายละเอียด]
บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65037024965 ซื้อยางพร้อมขอบกระทะรถกระเช้า Electric Aerial Work Platform MEC. Custer HTD.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 211,860.00
เมื่อ 14/03/2565
[รายละเอียด]
บริษัท อวิเอเท็ค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65027347335 ซื้อพัสดุพื้นฐานประจำโรงงาน และเครื่องใช้ประจำผู้ปฏิบัติงานในอากาศยานเครื่องใช้ประจำผู้ปฏิบัติงาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 4,550,000.00
เมื่อ 03/03/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 15 มี.ค. 2565 - 15 มี.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 15 มี.ค. 2565 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65027029529 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำ Main Rotor Head ของ ฮ.ลล.๖ (EC645T2)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 4,737,450.00
เมื่อ 18/02/2565
[รายละเอียด]
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 มี.ค. 2565 - 08 มี.ค. 2565 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 มี.ค. 2565 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65017404517 จ้างซ่อมรถ Forklift ประจำ ร.ล.จักรีนฤเบศร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 133,750.00
เมื่อ 31/01/2565
[รายละเอียด]
บริษัท ยูบีที เอนจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65017413192 จ้างซ่อมเครื่องตัดแผ่นโลหะแบบไฮดรอลิกส์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 88,000.00
เมื่อ 31/01/2565
[รายละเอียด]
บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65017409733 จัดซื้อพัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 485,000.00
เมื่อ 31/01/2565
[รายละเอียด]
บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65017406739 จ้างซ่อม Crane ประจำโรงซ่อมอากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 380,000.00
เมื่อ 31/01/2565
[รายละเอียด]
บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 65017330017 จ้างออกแบบลานจอดอากาศยานสำหรับโหลดอาวุธพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 15,130,000.00
เมื่อ 25/01/2565
[รายละเอียด]
บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 65017176208 จ้างซ่อมปรับปรุง ฮ.ปด.๑ (S-70B) ระยะที่ ๓ หมายเลข ๓๒๐๑
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จัดจ้าง 257,000,000.00
เมื่อ 20/01/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 21 ก.พ. 2565 - 21 ก.พ. 2565 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ก.พ. 2565 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117453759 จ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวน กม.๖ ตึก ๑๔ กบร.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 328,000.00
เมื่อ 23/11/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัต การช่าง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64117329294 จ้างซ่อมบำรุงและสนับสนุนการดำรงความพร้อมบิน (MAINTENANCE PROGRAM) วงรอบ 168 MONTHS บ.ลล.๒ (EMB-135)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จัดจ้าง 49,600,000.00
เมื่อ 03/12/2564
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 29 ธ.ค. 2564 - 29 ธ.ค. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 ธ.ค. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117328187 จ้างซ่อมบำรุงและสนับสนุนการดำรงความพร้อมบิน (MAINTENANCE PROGRAM) วงรอบ 144 MONTHS บ.ลล.๒ (EMB-135)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จัดจ้าง 67,200,000.00
เมื่อ 03/12/2564
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 29 ธ.ค. 2564 - 29 ธ.ค. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 ธ.ค. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117086943 จัดซื้อพัสดุพื้นฐานประจำโรงงาน และเครื่องใช้ประจำผู้ปฏิบัติงานในอากาศยานสีชนิดพิเศษพ่นอากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 3,999,280.00
เมื่อ 25/11/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 ธ.ค. 2564 - 07 ธ.ค. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 ธ.ค. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117137225 จัดซื้ออะไหล่ซ่อม/เปลี่ยนเครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 140,000.00
เมื่อ 23/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท อาร์ พี แคร์ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก จักรกฤษ ลือชาขันธ์  
เลขที่โครงการ 64117085247 ซื้อพัสดุพื้นฐานประจำโรงงาน และเครื่องใช้ประจำผู้ปฏิบัติงานในอากาศยาน น้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษฯ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 2,331,850.00
เมื่อ 18/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท โอแพน (ประเทศไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 30 พ.ย. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117081772 จัดซื้อพัสดุพื้นฐานประจำโรงงาน และเครื่องใช้ประจำผู้ปฏิบัติงานในอากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 710,820.00
เมื่อ 16/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท โอแพน (ประเทศไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 29 พ.ย. 2564 - 29 พ.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 พ.ย. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117110600 จ้างซ่อมแซมห้องเรดาร์ควบคุมการบิน แผนกบังคับการบิน กฐบ.กบร.กร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 87,500.00
เมื่อ 16/11/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะชีฟเม้นท์ เซอร์วิส
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64117091568 จ้างซ่อมแซมอาคารสื่อสาร กบร.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 455,000.00
เมื่อ 27/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ไวรินทร์ บำรุงรักษาและบริกร จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก จักรกฤษ ลือชาขันธ์  
เลขที่โครงการ 64117084406 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ภาคพื้นสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน อุปกรณ์กำเนิดแสงสำหรับตรวจรอยร้าวอากา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 458,000.00
เมื่อ 15/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท อีซีเอ็นดีที จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117035902 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 250,000.00
เมื่อ 11/11/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็คทริค
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64117078244 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่างทั่วไปและวัสดุหมดเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 37,400.00
เมื่อ 11/11/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะชีฟเม้นท์ เซอร์วิส
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64117033402 ซื้อวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคสนามบินอู่ตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 245,000.00
เมื่อ 11/11/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64117071261 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศในสนามบินอู่ตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 280,000.00
เมื่อ 11/11/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64117078942 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ภาคพื้นสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานหม้อดับเพลิงและอะไหล่หม้อดับเพลิงอากาศ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 1,770,560.00
เมื่อ 11/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 พ.ย. 2564 - 22 พ.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 22 พ.ย. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117077750 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ภาคพื้นสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน แบตเตอรี่อุปกรณ์ภาคพื้น
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 455,200.00
เมื่อ 11/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117070816 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ภาคพื้นสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานแบตเตอรี่และอะไหล่แบตเตอรี่อากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / - 5,156,880.00
เมื่อ 11/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 พ.ย. 2564 - 23 พ.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 พ.ย. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117124512 จัดจ้างซ่อมบำรุง ฮ.ลล.๔ S-76B หมายเลข 2312
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จัดจ้าง 189,497,000.00
เมื่อ 15/11/2564
[รายละเอียด]
กิจการร่วมค้า ทีเอแซด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 ธ.ค. 2564 - 08 ธ.ค. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 ธ.ค. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117071013 จัดซื้อพัสดุพื้นฐานประจำโรงงาน และเครื่องใช้ประจำผู้ปฏิบัติงานในอากาศยานน้ำยาเคมีบริการอากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 1,198,000.00
เมื่อ 11/11/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีจีเอส
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 พ.ย. 2564 - 22 พ.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 22 พ.ย. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117065001 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ภาคพื้นสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบชาร์จแบตเตอรี่อากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 3,500,000.00
เมื่อ 11/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท อวิเอเท็ค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 พ.ย. 2564 - 23 พ.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 พ.ย. 2564 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ64117080712 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ภาคพื้นสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 440,000.00
เมื่อ 11/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64117080650 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ภาคพื้นสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน น้ำยา CHEM-CREST 211
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 409,500.00
เมื่อ 11/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ยูไนเต็ด แอโร่สเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี มานัสน์ คุ่ยกลิ่น  
เลขที่โครงการ 64107317173 ซื้ออะไหล่ซ่อม/เปลี่ยนเครื่องตัดหญ้าแบบลากท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 105,000.00
เมื่อ 03/11/2564
[รายละเอียด]
ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64107308639 ซื้อพัสดุทั่วไปสายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 150,000.00
เมื่อ 03/11/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วานิช คอนสตรัคชั่น
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64107039297 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้ายเรือช่วยชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 90,000.00
เมื่อ 30/09/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64107070718 จ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ด้วยวิธีประกว [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,470,000.00
เมื่อ 12/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท สอ โซลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 12 ต.ค. 2564 - 25 ต.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 ต.ค. 2564 - 26 ต.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 27 ต.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64107103206 จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศไฟฟ้าสนามบิน และอุตุนิยมว [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 590,000.00
เมื่อ 12/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 12 ต.ค. 2564 - 25 ต.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 ต.ค. 2564 - 26 ต.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 27 ต.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64097599193 ซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิงชนิดโปรตีนโฟม AFFF 3% ขนาด 5 US GALLON จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 126,000.00
เมื่อ 07/10/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์ แมชชินเนอร์รี่
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64097543641 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 200,000.00
เมื่อ 07/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64097597714 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการพยากรณ์อากาศสนับสนุนภารกิจการบิน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 110,000.00
เมื่อ 07/10/2564
[รายละเอียด]
ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64097608080 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 100,000.00
เมื่อ 07/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท สมาร์ทโกลบอลเซอร์วิสเซส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64097598280 ซื้อเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมด้วยสายตา (Windsock) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / - 150,000.00
เมื่อ 07/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท สมาร์ทโกลบอลเซอร์วิสเซส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขโครงการ 64097597939 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 303,000.00
เมื่อ 07/10/2564
[รายละเอียด]
บริษัท สมาร์ทโกลบอลเซอร์วิสเซส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64097858981 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำรถยนต์ จำนวน ๑๐๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 200,530.00
เมื่อ 08/10/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัต การช่าง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64097436040 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้งาน กฐบ.สนบ.กบร. เพื่อสนับสนุนภารกิจกองการบินทหารเรือ จำนวน ๖๐ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 178,500.00
เมื่อ 06/10/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วานิช คอนสตรัคชั่น
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64097606835 ซื้อวัสดุหมดเปลืองและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน สนบ.กบร.กร. จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 70,000.00
เมื่อ 06/10/2564
[รายละเอียด]
ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
เลขที่โครงการ 64097599596 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ตราอักษร Progress Fire Hose จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 150,000.00
เมื่อ 06/10/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์ แมชชินเนอร์รี่
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง  
64097354885 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำรถยนต์ จำนวน ๓๖๓ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 480,470.00
เมื่อ 21/09/2564
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วานิช คอนสตรัคชั่น
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท สมมาตร์ ช้างยัง