หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
61/2560 จ้างซ่อมแซมอาคารพักอาศัยข้าราชการ กบร.กร. ตึก ๑๐ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 1,660,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ต.ค. 2560 - 05 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ต.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
53/2560 จ้างซ่อมแซมห้องจัดเลี้ยงตอนสูทธกรรม ร้อย บก.และบริการ ฯ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 991,000.00
เมื่อ 25/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 25 ก.ย. 2560 - 09 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 ต.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
52/2560 จ้างซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ ฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒ กบร.กร. [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 1,165,000.00
เมื่อ 25/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 25 ก.ย. 2560 - 09 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 ต.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
59/2560 จ้างซ่อมแซมห้องออกกำลังกายและห้องน้ำ-ห้องส่วม อาคารโรงยิมเนี่ยม กบร.กร. [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 820,000.00
เมื่อ 25/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 25 ก.ย. 2560 - 09 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 ต.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
57/2560 จ้างซ่อมแซมอาคารกองพัสดุช่าง ศซอ.กบร.กร. [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 1,124,000.00
เมื่อ 25/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 25 ก.ย. 2560 - 09 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 ต.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
58/2560 จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงยิมเนเซี่ยม กบร.กร. [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 1,071,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ต.ค. 2560 - 05 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ต.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
63/2560 จ้างซ่อมแซมอาคารพักอาศัยข้าราชการ กบร.กร. ตึก ๑๒ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 1,660,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ต.ค. 2560 - 05 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ต.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
60/2560 จ้างซ่อมแซมถนนโรงซ่อมอากาศยาน ศซอ.กบร.กร. [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 1,960,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ต.ค. 2560 - 05 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ต.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
54/2560 จ้างซ่อมแซมโรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๑ กบร.กร. [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 722,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 05 ต.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
56/2560 จ้างซ่อมแซมถนนและลานจอดฝูงบิน ๒๐๒ ถึง ๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร. [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 1,438,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 05 ต.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
62/2560 จ้างซ่อมแซมอาคารพักอาศัยข้าราชการ กบร.กร. ตึก ๑๑ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 1,660,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ต.ค. 2560 - 05 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ต.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
55/2560 จ้างซ่อมแซมอาคารโรงซ่อมอากาศยาน ๓ ศซอ.กบร.กร. (โรงซ่อมสี) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 1,900,000.00
เมื่อ 25/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 25 ก.ย. 2560 - 09 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 ต.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
45/2560 จ้างซ่อมแซมประตูโรงเก็บอากาศยาน ๑๐๓ กองบิน ๑ กบร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้าง 355,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
48/2560 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ บก.กบร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้าง 180,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
51/2560 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑ กบร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้าง 160,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
44/2560 จ้างซ่อมแซมโรงเก็บอุปกรณ์ภาคพื้น ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กบร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้าง 350,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
49/2560 จ้างซ่อมแซมสำนักงานอาคารโรงซ่อมอากาศยาน ๒ กซอ.ศซอ.กบร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้าง 500,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
50/2560 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ กบร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้าง 250,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
46/2560 จ้างซ่อมแซมโรงจอดรถหน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร ฯ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้าง 360,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
47/2560 จ้างซ่อมแซมสำนักงานอาคารโรงซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.ศซอ.กบร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้าง 500,000.00
เมื่อ 22/09/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
36/2560 จ้างซ่อมแซมลานจอด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 5,453,800.00
เมื่อ 21/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 21 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ก.ย. 2560 - 05 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ก.ย. 2560 / เวลา 1030 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
35/2560 จัดซื้อเครื่องไล่นกในเขตการบิน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 7,000,000.00
เมื่อ 21/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 21 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ก.ย. 2560 - 05 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ก.ย. 2560 / เวลา 1030 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
32/2560 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบติดต่อสื่อสารภายในสนามบินอู่ตะเภา (ระบบ Trunk Radio) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 39,980,000.00
เมื่อ 21/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 21 ส.ค. 2560 - 06 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 ก.ย. 2560 - 07 ก.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 ก.ย. 2560 / เวลา 1030 - 1630 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
33/2560 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermo Scan) เสริมสร้างสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 3,000,000.00
เมื่อ 16/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 16 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 29 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 30 ส.ค. 2560 / เวลา 1030 - 1630 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
29/2560 จ้างซ่อมแซมคลังพัสดุ หมายเลข ๒๕ แผนกพัสดุช่าง กคพด.ศกล.พธ.ทร. [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 884,600.00
เมื่อ 16/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 16 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 29 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 30 ส.ค. 2560 / เวลา 1030 - 1630 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
81/60 จ้างซ่อม Control Unit-Generator ของ เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ ๑ (F-27 MK200)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างเหมาบริการ 200,000.00
เมื่อ 15/08/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
80/60 จ้างซ่อมทำห้องผู้โดยสารเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 5 (MH-60S) และ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ ๑
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างเหมาบริการ 373,000.00
เมื่อ 15/08/2560
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
79/60 ซื้อพัสดุและเครื่องมือปฏิบัติงานโลหะภัณฑ์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 217,500.00
เมื่อ 15/08/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
77/60 ซื้อวัสดุและเครื่องมืองานไม้
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 271,950.00
เมื่อ 15/08/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
82/60 จ้างซ่อม Digital Air Data Computer ของ บ.ตผ.๑ (F-27 MK200)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 670,000.00
เมื่อ 15/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
76/60 จัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด และป้องกันสนิมเครื่องยนต์อากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 169,500.00
เมื่อ 11/08/2560
[รายละเอียด]
บริษัท โอแพน (ประเทศไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
26/2560 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอาคารจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานี West Vault
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 44,076.00
เมื่อ 11/08/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
75/60 ซื้ออุปกรณ์สำหรับรถควบคุมอากาศยานนอกสนามบิน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 109,700.00
เมื่อ 07/08/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
66/60 ซื้ออะไหล่และพัสดุอุปกรณ์ภาคพื้น
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 145,100.00
เมื่อ 07/08/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
65/60 ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติงานสนับสนุนการซ่อมเครื่องยนต์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 152,800.00
เมื่อ 07/08/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
68/60 จ้างซ่อมระเบบเรดาห์ควบคุมจราจรทางอากาศ แบบปฐมภูมิ (PSR)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างเหมาบริการ 492,200.00
เมื่อ 26/07/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เจทีซี เทคนิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
25/2560 จ้างเหมาซ่อมทำรถเครื่องทุ่นแรง (๒ คัน)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 10,560.00
เมื่อ 26/07/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
24/2560 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำรถเครื่องทุ่นแรง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 52,332.00
เมื่อ 26/07/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
67/60 ซื้อพัสดุและเครื่องมือสนับสนุนงานอบชุบและเคลือบ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 254,500.00
เมื่อ 07/07/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
74/60 จ้างซ่อมเครื่องพ่นสี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างเหมาบริการ 143,850.00
เมื่อ 07/07/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
18/2560 จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ไฟทางส่องถนน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 103,500.00
เมื่อ 28/06/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
72/60 จัดซื้ออุปกรณ์เติมลมอากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 240,000.00
เมื่อ 27/06/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
69/60 ซื้อ Sealing Compound ซ่อมโครงสร้างอากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 223,200.00
เมื่อ 19/06/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
17/2560 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ฝูงบิน 102 กองบิน 1 กบร.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างก่อสร้าง 251,000.00
เมื่อ 15/06/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
16/2560 จ้างซ่อมแซมอาคารกองบังคับการ หมวดบินเฉพาะกิจ ทรภ.๑ [รายละเอียด]
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จ้างก่อสร้าง 700,000.00
เมื่อ 15/06/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 27 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 มิ.ย. 2560 / เวลา 1030 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
29/60 จ้างซ่อมเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ 1 (S-70B) T700-GE-401C
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 14,709,914.00
เมื่อ 23/03/2560
[รายละเอียด]
บริษัท Vector Aerospace Helicopter Services Inc.
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 19 เม.ย. 2560 - 19 เม.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 เม.ย. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
30/60 จ้างซ่อมเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ 1 (S-70B) T700-GE-401C
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 21,364,194.00
เมื่อ 23/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 เม.ย. 2560 - 20 เม.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 20 เม.ย. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
14/2560 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 60,000.00
เมื่อ 08/06/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
52/60 จ้างซ่อม Overhual รอกกู้ภัย (Rescue Hoist Assy) ฮ.ลล.๔ (S-76B)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 6,242,904.00
เมื่อ 24/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท อวิเอเท็ค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 09 มิ.ย. 2560 - 09 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 09 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
59/60 จ้างซ่อม Main Transmission Assembly ของ ฮ.ปด.๑ (S-70B) หมายเลข ๓๒๐๕
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 16,070,598.00
เมื่อ 23/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท Sikorsky Helitech
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 15 มิ.ย. 2560 - 15 มิ.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 15 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
61/60 ซื้อ Windshield ของเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ (S-76B) หมายเลข ๒๓๑๑
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 2,035,650.00
เมื่อ 22/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
48/60 จ้างซ่อมเครื่องกลึงโลหะแบบควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างเหมาบริการ 148,500.00
เมื่อ 15/05/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
53/60 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ประจำอากาศยานและนักบิน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 498,980.00
เมื่อ 15/05/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
54/60 ซื้อ CHERRYMAX POWER RIVETER KIT
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 175,000.00
เมื่อ 15/05/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
56/60 ซื้อลิฟท์ยกรถยนต์ ขนาด 6.4 ตัน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 486,500.00
เมื่อ 15/05/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
55/60 ซื้อพัสดุหมดเปลืองสนับสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 354,500.00
เมื่อ 15/05/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
49/60 ซื้อเครื่องมือช่วยเดินอากาศ (Flight Management System) ฮ.ลล.๔ (S-76B) พร้อมติดตั้ง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 7,630,000.00
เมื่อ 15/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 31 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
44/60 จ้างซ่อมบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 2 (Bell-212)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 2,470,000.00
เมื่อ 26/04/2560
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
50/60 ซื้อ Fire Extinguisher และ Cartridge เครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ ๑ (DO-228)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 1,075,189.00
เมื่อ 27/04/2560
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
31/60 จ้างซ่อม RT-5000 Flexcomm II AM/FM Transceiver เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ (S-76B)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 3,500,000.00
เมื่อ 26/04/2560
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 พ.ค. 2560 - 17 พ.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
51/60 ซื้อเครื่องตัดแผ่นโลหะแบบไฮดรอลิกส์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 494,129.00
เมื่อ 27/04/2560
[รายละเอียด]
ร้านธมนวรรณซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
46/60 ซื้อเอกสารเทคนิค Service Manual & Bulletins บ.ตช.๑ (T-337 H-SP)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 267,500.00
เมื่อ 24/04/2560
[รายละเอียด]
บริษัท แอโร่ไดน์ เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
43/60 จ้างซ่อม Propeller Governor ของ บ.ลว.๑ (DO-228)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 1,284,000.00
เมื่อ 24/04/2560
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
60/60 จ้างซ่อมรถยกงา (Forklift) ตราอักษร HYSTER Model H230XL
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างเหมาบริการ 470,000.00
เมื่อ 18/04/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
47/60 ซื้อชุดไฟฟ้า 220v.3 Phase 50 Hz.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 172,163.00
เมื่อ 18/04/2560
[รายละเอียด]
ร้านธมนวรรณซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
40/60 จ้างซ่อม Main Gearbox ของเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ (S-76B)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 32,598,600.00
เมื่อ 10/03/2560
[รายละเอียด]
บริษัท Vector Aerospace Helicopter Services Inc.
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 03 เม.ย. 2560 - 03 เม.ย. 2560 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 03 เม.ย. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
33/60 จ้างซ่อม Crane ประจำโรงซ่อมอากาศยาน 2
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างเหมาบริการ 360,000.00
เมื่อ 28/03/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
32/60 จ้างซ่อมรถลากอากาศยาน ตราอักษร TRACMA Model TMX28
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างเหมาบริการ 430,000.00
เมื่อ 28/03/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
35/60 ซื้อ INFLATION ADAPTER KIT เครื่องบิน F-27
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 350,000.00
เมื่อ 23/03/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
41/60 ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องบินทะเล
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 150,000.00
เมื่อ 23/03/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
37/60 ซื้อกระจกห้องผู้โดยสารเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 4 (S-76B)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 274,990.00
เมื่อ 23/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
42/60 ซื้ออะไหล่เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ 1 (F-27 MK200)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 1,712,640.00
เมื่อ 23/03/2560
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
36/60 ซื้อเครื่องใช้ประจำอากาศยานและนักบิน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 721,000.00
เมื่อ 23/03/2560
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
39/60 ซื้ออะไหล่และเครื่องมือพิเศษเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 2 (Bell-212)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 2,641,200.00
เมื่อ 23/03/2560
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
10/2560 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสถานีเรดาร์ PSR
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 100,000.00
เมื่อ 23/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
28/60 จัดซื้อเครื่องทำความสะอาดชิ้นงานระบบ Ultrasonic (ตราอักษร Crest Ultrasonic Model COC1-1200.2400-SP)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 7,000,000.00
เมื่อ 14/02/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ยูไนเต็ด แอโร่สเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 01 มี.ค. 2560 - 01 มี.ค. 2560 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 01 มี.ค. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
27/60 จ้างซ่อมบำรุงตามวงรอบของระบบโซน่าร์แบบชักหย่อน (Helras) SU Battery Pack Replacement
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 6,398,600.00
เมื่อ 14/02/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 ก.พ. 2560 - 28 ก.พ. 2560 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 ก.พ. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
6/2560 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงหอไฟแสดงตำบลที่สนามบิน (Aerodrome Beacon)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 171,410.00
เมื่อ 14/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
3/2560 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ใช้งานสถานีการบิน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 280,000.00
เมื่อ 01/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
2/60 จ้างซ่อม Main Gearbox ของเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ (S-76B)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 32,598,600.00
เมื่อ 23/01/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 ก.พ. 2560 - 06 ก.พ. 2560 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ก.พ. 2560 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
24/60 จ้างซ่อม Control Type No.CTL-92 ของเครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ ๑ (DO-228)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างเหมาบริการ 230,000.00
เมื่อ 23/01/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไทยเอวิเอชั่น แมนเจเม้นท์ (แทมโก้) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
23/60 ซื้ออะไหล่เครื่องบินตรวจการชี้เป้า แบบที่ ๑ (T-337 H-SP) หมายเลข ๑๓๑๑
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 490,000.00
เมื่อ 23/01/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
22/60 จัดซื้อยางรถยนต์เติมน้ำมันอากาศยาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 125,400.00
เมื่อ 12/01/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
1/2560 จัดซื้อวัสดุหมดเปลืองและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 98,090.00
เมื่อ 12/01/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
150/2559 จ้างซ่อมทำหัวต่อสายไฟแรงสูงหม้อแปลงไฟฟ้า
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 40,000.00
เมื่อ 22/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
154/2559 จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 12,000.00
เมื่อ 20/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
148/2559 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสถานีเรดาร์ PSR
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 320,000.00
เมื่อ 13/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
141/2559 จ้างบำรุงรักษาระดับ Corrective/Preventive Maintenance ระบบ ILS/DME (LLZ,GS)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 830,000.00
เมื่อ 08/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
137/2559 จ้างซ่อมแซมห้องเรียน กฐบ.สนบ.กบร.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างก่อสร้าง 200,000.00
เมื่อ 08/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
138/2559 จ้างซ่อมทำพร้อมติดตั้งระบบปั๊มน้ำล้างอากาศยาน ฝูงบิน 101 กองบน 1 กบร.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างก่อสร้าง 150,000.00
เมื่อ 08/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
135/2559 จ้างซ่อมแซมอาคารชุมสายโทรศัพท์ กสท.กบร.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างก่อสร้าง 300,000.00
เมื่อ 08/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
136/2559 จ้างซ่อมแซมอาคาร แผนกอุปกรณ์ภาคพื้น กงน.ศซอ.กบร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างก่อสร้าง 134,000.00
เมื่อ 08/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
130/2559 จ้างซ่อมแซมห้องสำนักงาน แผนกเครื่องมือกล กงน.ศซอ.กบร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างก่อสร้าง 100,000.00
เมื่อ 08/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
131/2559 จ้างซ่อมแซมอาคาร แผนกบริการ พธ.สนบ.กบร.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างก่อสร้าง 350,000.00
เมื่อ 08/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
139/2559 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำรถยนต์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 260,200.00
เมื่อ 08/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
101/2559 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสถานีเรดาร์ PSR
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 320,000.00
เมื่อ 23/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
7/60 ซื้อเครื่องมือทำความสะอาดชิ้นงานระบบ Ultrasonic พร้อมติดตั้ง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 7,000,000.00
เมื่อ 21/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
93/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์ใช้งานพิธีการบิน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 451,000.00
เมื่อ 03/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
92/2559 จัดซื้อเรือช่วยชีวิต
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 500,000.00
เมื่อ 03/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
117/2559 จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน สนบ.กบร.กร. [รายละเอียด]
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 800,000.00
เมื่อ 14/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 14 พ.ย. 2559 - 28 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 14 พ.ย. 2559 - 28 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 พ.ย. 2559 / เวลา 1030 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
96/2559 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การช่างทั่วไปและวัสดุหมดเปลือง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 50,000.00
เมื่อ 03/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
94/2559 จัดซื้อพัสดุสาย ชย.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 180,000.00
เมื่อ 03/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
95/2559 จัดซื้ออะไหล่ซ่อม/เปลี่ยนเครื่องจักรเครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 230,000.00
เมื่อ 03/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
116/2559 จัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ประกอบระบบเรดาร์ PSR
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 2,330,000.00
เมื่อ 11/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
100/2559 จ้างซ่อมแซมห้องประชุม บก.รปภ.กบร.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างก่อสร้าง 230,000.00
เมื่อ 11/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
98/2559 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม แผนกดับเพลิงและกู้ภัย ขส.สนบ.กบร.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างก่อสร้าง 346,000.00
เมื่อ 11/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
99/2559 จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างก่อสร้าง 300,000.00
เมื่อ 11/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
105/2559 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องช่วยเดินอากาศ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 195,000.00
เมื่อ 11/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
107/2559 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 340,000.00
เมื่อ 11/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
108/2559 จ้างซ่อมทำระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 150,950.00
เมื่อ 11/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
104/2559 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องเครื่องช่วยเดินอากาศ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 470,000.00
เมื่อ 11/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
115/2559 จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จ้างก่อสร้าง 440,000.00
เมื่อ 11/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
111/2559 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้ายเรือช่วยชีวิต
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 47,000.00
เมื่อ 11/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
109/2559 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำรถยนต์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 255,670.00
เมื่อ 11/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
97/2559 จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้ารถยนต์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 142,750.00
เมื่อ 03/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
91/2559 จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดกับอะไหล่แบตเตอรี่ไฟกระพริบจราจร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 138,458.00
เมื่อ 09/11/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
90/2559 จัดซื้อวัสดุในการซ่อมทำอาคารโรงเก็บเฮลิคคอปเตอร์ ฝูงบิน ๒ หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 1,000,000.00
เมื่อ 25/10/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
89/2559 จัดซื้อพัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงงานพิธีการบิน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 224,000.00
เมื่อ 20/10/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
83/2559 จัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ใช้งานเครื่องมือตรวจอากาศการบิน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 300,000.00
เมื่อ 20/10/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
6/60 ขอความเห็นชอบจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานประจำโรงงานสนับสนุนงานซ่อมอากาศยาน Manual Lathe พร้อมติดตั้ง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 1,380,000.00
เมื่อ 11/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็มซี สตาร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 09 พ.ย. 2559 - 09 พ.ย. 2559 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 09 พ.ย. 2559 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
79/2559 จ้างบำรุงรักษาระดับ Corrective/Preventive Maintenance ระบบ ILS/DME
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จัดจ้าง 830,000.00
เมื่อ 06/10/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
80/2559 จ้างบำรุงรักษาระดับ Corrective/Preventive Maintenance ระบบ D-VOR/DME
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จัดจ้าง 670,000.00
เมื่อ 06/10/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
76/2559 จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 450,000.00
เมื่อ 06/10/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
74/2559 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและประปา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 250,000.00
เมื่อ 06/10/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
75/2559 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 500,000.00
เมื่อ 06/10/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
72/2559 จัดซื้ออะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องถ่ายสำเนาแผนที่อากาศ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 100,000.00
เมื่อ 06/10/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือเอก ชัยเรต ถาวร  
12/60 จ้างปรับเทียบเครื่องมือควบคุมคุณภาพอากาศยาน PLATFORM SCALE
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 144,450.00
เมื่อ 22/09/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เออแรนท์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
8/60 จ้างซ่อมบำรุงตามวงรอบระบบโซนาร์แบบชักหย่อน(Helras)RM Brake Load Measurement and RM Hydraulic Filter
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จัดจ้าง 2,996,000.00
เมื่อ 21/09/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 02 พ.ย. 2559 - 02 พ.ย. 2559 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 02 พ.ย. 2559 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
9/60 จ้างซ่อมบำรุงตามวงรอบระบบโซนาร์แบบชักหย่อน (Helras) SU Battery Pack Replacement
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / จัดจ้าง 6,398,600.00
เมื่อ 21/09/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 พ.ย. 2559 - 04 พ.ย. 2559 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 04 พ.ย. 2559 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
10/60 จ้างซ่อมคืนสภาพ เครื่องบินตรวจการณ์ชี้เป้า แบบที่ ๑ (T-337) หมายเลข ๑๓๑๔
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / จัดจ้าง 25,000,000.00
เมื่อ 15/09/2559
[รายละเอียด]
บริษัท วิช-วี จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 01 พ.ย. 2559 - 01 พ.ย. 2559 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 01 พ.ย. 2559 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
11/60 จ้างซ่อมบำรุงและสนับสนุนการดำรงสภาพความพร้อมบิน(Maintenance Program)ของบ.ลล.๒(EMB-135)วงรอบ96เดือน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จัดจ้าง 53,200,000.00
เมื่อ 15/09/2559
[รายละเอียด]
บริษัท Enhance Aero Technic
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 27 ต.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 27 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
5/60 จ้างถอดตรวจเครื่องยนต์ เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ ๑ (Super Lynx-300)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / จัดจ้าง 9,800,000.00
เมื่อ 15/09/2559
[รายละเอียด]
บริษัท Agusta Westland
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 03 พ.ย. 2559 - 03 พ.ย. 2559 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 03 พ.ย. 2559 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
4/60 จ้างซ่อมชุดฐานล้อ เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ ๑ (F-27 MK200) หมายเลข ๑๒๐๒
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จัดจ้าง 15,480,000.00
เมื่อ 15/09/2559
[รายละเอียด]
บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 ต.ค. 2559 - 26 ต.ค. 2559 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
1/60 จ้างซ่อมเครื่องยนต์หลังถอดตรวจ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ (S-76B) Engine Model PT6B-36B
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จัดจ้าง 40,000,000.00
เมื่อ 15/09/2559
[รายละเอียด]
บริษัท โรยัลสกาย จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 ต.ค. 2559 - 20 ต.ค. 2559 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 20 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์  
3/60 จ้างซ่อมเครื่องยนต์ เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ ๑ (Super lynx-300)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / จัดจ้าง 59,770,000.00
เมื่อ 15/09/2559
[รายละเอียด]
บริษัท Agusta Westland
[รายละเอียด]
  หน่วย : กองการบินทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 พ.ย. 2559 - 08 พ.ย. 2559 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 พ.ย. 2559 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สมหมาย พัดพันธ์