หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,495,598.58
เมื่อ 16/06/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 มิ.ย. 2565 - 22 มิ.ย. 2565 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 มิ.ย. 2565 - 23 มิ.ย. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 มิ.ย. 2565 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
รถพยาบาล จำนวน 1 คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,500,000.00
เมื่อ 15/06/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 มิ.ย. 2565 - 20 มิ.ย. 2565 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 21 มิ.ย. 2565 - 21 มิ.ย. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 22 มิ.ย. 2565 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปรืมาตรและแรงดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง จำนวน 1 เครื [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 600,000.00
เมื่อ 01/06/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 30 พ.ค. 2565 - 02 มิ.ย. 2565 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 มิ.ย. 2565 - 06 มิ.ย. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 มิ.ย. 2565 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,757,409.52
เมื่อ 10/05/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,997,254.63
เมื่อ 10/05/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,788,465.60
เมื่อ 08/04/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อระบบบันทึกและอภิปรายผลภายในศูนย์ฝึกการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,750,000.00
เมื่อ 02/03/2565
[รายละเอียด]
บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]

เอกสาร :
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 28 ก.พ. 2565 - 03 มี.ค. 2565 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 มี.ค. 2565 - 04 มี.ค. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 มี.ค. 2565 / เวลา 1030 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 5,910,665.66
เมื่อ 28/02/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับการฝึกปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง พร้อมชุดควบคุมสถานการณ์จำลองและจอแสด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 4,200,000.00
เมื่อ 14/02/2565
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 14 ก.พ. 2565 - 22 ก.พ. 2565 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 ก.พ. 2565 - 23 ก.พ. 2565 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 ก.พ. 2565 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างซ่อมบำรุงระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง เรือหลวงลาดหญ้า จำนวน 1 ระบบ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,500,000.00
เมื่อ 23/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 25 พ.ย. 2564 - 25 พ.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างซ่อมบำรุงระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง เรือหลวงท่าดินแดง จำนวน 1 ระบบ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,500,000.00
เมื่อ 23/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 25 พ.ย. 2564 - 25 พ.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างซ่อมบำรุงระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง เรือหลวงบางระจัน จำนวน 1 ระบบ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,500,000.00
เมื่อ 23/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 25 พ.ย. 2564 - 25 พ.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างซ่อมบำรุงระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง เรือหลวงหนองสาหร่าย จำนวน 1 ระบบ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,500,000.00
เมื่อ 23/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 25 พ.ย. 2564 - 25 พ.ย. 2564 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 673,333.34
เมื่อ 23/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท โซวิค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 19 พ.ย. 2564 - 26 พ.ย. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 29 พ.ย. 2564 - 29 พ.ย. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 30 พ.ย. 2564 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อรถพยาบาล จำนวน 2 คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 5,000,000.00
เมื่อ 17/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 พ.ย. 2564 - 22 พ.ย. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 พ.ย. 2564 - 23 พ.ย. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 พ.ย. 2564 / เวลา 1000 - 1600 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ.19/2565 ซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 ชุด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 920,000.00
เมื่อ 12/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
[รายละเอียด]

เอกสาร :
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 09 พ.ย. 2564 - 16 พ.ย. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 พ.ย. 2564 - 17 พ.ย. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 พ.ย. 2564 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ.18/2565 ซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันชนิดผสมเสร็จ (20ลิตร) จำนวน 495 ถัง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,306,800.00
เมื่อ 08/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด
[รายละเอียด]

เอกสาร :
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 พ.ย. 2564 - 12 พ.ย. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 15 พ.ย. 2564 - 15 พ.ย. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 พ.ย. 2564 / เวลา 1030 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 80 เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 4,706,666.67
เมื่อ 02/11/2564
[รายละเอียด]
บริษัท โค้ด ไนน์ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 01 พ.ย. 2564 - 08 พ.ย. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 09 พ.ย. 2564 - 09 พ.ย. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 10 พ.ย. 2564 / เวลา 1030 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 550,000.00
เมื่อ 01/11/2564
[รายละเอียด]
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างทำความสะอาดอาคารหอพัก วพร.ศวก.พร.   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 686,400.00
เมื่อ 17/09/2564
[รายละเอียด]
บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 207 เครื่อง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,105,000.00
เมื่อ 21/09/2564
[รายละเอียด]
บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 93 เครื่อง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,395,000.00
เมื่อ 21/09/2564
[รายละเอียด]
บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
เช่าระบบความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พร. จำนวน 1 ระบบ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,110,660.00
เมื่อ 21/09/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ทรีกิ๊ก จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
เช่าสัญญาณเครือข่ายสาธารณะชนิด Corporate และชนิดความเร็วสูง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 853,860.00
เมื่อ 13/09/2564
[รายละเอียด]
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 13 ก.ย. 2564 - 20 ก.ย. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 21 ก.ย. 2564 - 21 ก.ย. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 22 ก.ย. 2564 / เวลา 1030 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ