หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
จ้างสร้างซ่อมแซมอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.(ตึกรังสีเดิม) จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19,850,000.00
เมื่อ 02/09/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 06 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 25 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 ก.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า อัตโนมัติ (AED) จำนวน 20 เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,926,000.00
เมื่อ 13/08/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 09 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ส.ค. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดแฟลตพาแนล จำนวน 1 ชุด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,500,000.00
เมื่อ 24/07/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 24 ก.ค. 2562 - 01 ส.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 02 ส.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 05 ส.ค. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว จำนวน 3 ตัว [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 750,000.00
เมื่อ 08/07/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 09 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 19 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 22 ก.ค. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างซ่อมแซมชั้น ๒ อาคารเทียมเชิดบุญเมือง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 4,137,600.00
เมื่อ 03/07/2562
[รายละเอียด]
บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างซ่อมแซม มว.บริการ กอง สน.พร. จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 700,000.00
เมื่อ 03/07/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 12 ก.ค. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อ Mobile Ventilator (เครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ) จำนวน 3 ชุด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,500,000.00
เมื่อ 28/06/2562
[รายละเอียด]
บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 01 ก.ค. 2562 - 05 ก.ค. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 ก.ค. 2562 - 08 ก.ค. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 09 ก.ค. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร รร.นวก.ศวก.พร. จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,363,900.00
เมื่อ 28/06/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องช่วยปั๊มหัวใจ จำนวน 1 ชุด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,500,000.00
เมื่อ 20/06/2562
[รายละเอียด]
บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 20 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 01 ก.ค. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อ Mobile Monitor สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ จำนวน 3 ชุด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,350,000.00
เมื่อ 10/06/2562
[รายละเอียด]
บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 10 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 มิ.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ.39/2562 ซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลฯจำนวน 1 คัน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 15,000,000.00
เมื่อ 30/05/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ไทย จีแอล จำักด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ศญ.40/2562 จ้างซ่อมแซมระบบสูบจ่ายน้ำรดสนามหญ้า สนามกีฬา พร. กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,674,700.00
เมื่อ 29/05/2562
[รายละเอียด]
บริษัท คิง คอนสตรัคชั่่น แอนด์ เมนเทนแนนท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ.42/2562 ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,000,000.00
เมื่อ 27/05/2562
[รายละเอียด]
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 28 พ.ค. 2562 - 05 มิ.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 มิ.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,800,000.00
เมื่อ 14/05/2562
[รายละเอียด]
บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 13 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 15 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 / เวลา 0900 - 0930 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 15 พ.ค. 2562 / เวลา 1000 - 1600 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 30 เครื่อง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,400,000.00
เมื่อ 22/04/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ.37/2562 จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,325,500.00
เมื่อ 17/04/2562
[รายละเอียด]
บริษัท เดอะ ครีเอทีฟ สเปซ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ.36/2562 จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.พร. จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 6,499,900.00
เมื่อ 04/04/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ริช สตูดิโอ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT จำนวน 2,200 ยูนิต   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 550,000.00
เมื่อ 18/03/2562
[รายละเอียด]
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างซ่อมแซมระบบสูบจ่ายน้ำ รดสนามหญ้า สนามกีฬา กรมแพทย์ทหารเรือ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,674,700.00
เมื่อ 08/03/2562
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 25 มี.ค. 2562 - 09 เม.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 เม.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างซ่อมบำรุงระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศ รูปสี่เหลี่ยมประเภทสามตอน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 13,270,000.00
เมื่อ 08/03/2562
[รายละเอียด]
บริษัท เค.ท็อปไลน์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 / เวลา 0900 - 0930 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 มี.ค. 2562 / เวลา 1000 - 1600 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างบริการวิชาการในโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารทางการพยาบาล ประจำปี งป.62 จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 600,000.00
เมื่อ 13/02/2562
[รายละเอียด]
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
32/2562 จ้างซ่อมแซมถนน รั้ว และระบบระบายน้ำ บ้านพักข้าราชการ พื้นที่ 2   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,465,500.00
เมื่อ 05/02/2562
[รายละเอียด]
บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
33/2562 จ้างซ่อมแซมถนน รั้ว และระบบระบายน้ำ บ้านพักข้าราชการ พื้นที่ 1   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,495,500.00
เมื่อ 29/01/2562
[รายละเอียด]
บริษัท คิง คอนสตรัคชั่่น แอนด์ เมนเทนแนนท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
31/2562 จ้างซ่อมแซมห้องสมุดชั้น 1 อาคาร บก.พร.เป็นสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,379,100.00
เมื่อ 22/01/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ริช สตูดิโอ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างบริการวิชาการในโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลและสายงานแพทย์ทหาร ประจำปี งป.62 จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,000,000.00
เมื่อ 26/12/2561
[รายละเอียด]
มหาวิทยาลัยมหิดล
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันชนิดผสมเสร็จ (๒๐ลิตร) จำนวน 490 ถัง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,176,000.00
เมื่อ 25/12/2561
[รายละเอียด]
บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
16/2562 จ้างซ่อมบำรุงรักษาห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง ประเภทหลายตอน จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,920,000.00
เมื่อ 06/12/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เค.ท็อปไลน์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
17/2562 จ้างซ่อมบำรุงรักษาห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง รูปทรง OMEGA SHAPE ประเภทสองตอน จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 5,650,000.00
เมื่อ 06/12/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เค.ท็อปไลน์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
156/62 ซื้อสารเคมีกำจัดแมลงใต้ดิน 1000 มล. จำนวน 250 ขวด   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 500,000.00
เมื่อ 30/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้านักเรียนพยาบาล จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 810,000.00
เมื่อ 26/11/2561
[รายละเอียด]
น.ส. สุรินทร์ กลิ่นบัวแก้ว
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ.18/2562 ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม พร.3 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,787,051.00
เมื่อ 20/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ริช สตูดิโอ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ.14/2562 ซื้อชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดแฟลตพาแนล จำนวน 1 ชุด   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,500,000.00
เมื่อ 07/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
12/2562 จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก วพร.ศวก.พร. จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / จ้างเหมาบริการ 575,000.00
เมื่อ 02/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ซี.เอ็น.แฟมิลี่ เซอร์วิส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 02 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 พ.ย. 2561 - 12 พ.ย. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 13 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
27/2562 จ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจและออกแบบ โครงการ Medical Hub จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 10,000,000.00
เมื่อ 29/10/2561
[รายละเอียด]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
3/2562 เช่าสัญญาณเครือข่ายสาธารณะชนด Corporate และชนิดความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 920,628.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
2/2562 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 200 เครื่อง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,120,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
1/2562 เช่าบริการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ พร. จำนวน 1 ระบบ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,290,420.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ทรีกิ๊ก จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อหุ่นฝึกกู้ชีพผู้ใหญ่แบบครึ่งตัวพร้อมกล่องแสดงผลสัญญาณ จำนวน 4 ตัว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 355,240.00
เมื่อ 27/08/2561
[รายละเอียด]
บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ชุดหน้ากากหายใจ (Scott Regular Mask)จำนวน 3 ชุด
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 449,400.00
เมื่อ 24/08/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โควิน ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องทำความเย็น (Air Refrigeration) ของระบบทำความเย็นห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง จำนวน 1 เครื่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 499,690.00
เมื่อ 24/08/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ฐิติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จำนวน 1 ตัว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 178,690.00
เมื่อ 24/08/2561
[รายละเอียด]
บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 5 เครื่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 295,000.00
เมื่อ 24/08/2561
[รายละเอียด]
บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 120,000.00
เมื่อ 24/08/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ยูแฟม คลีนิค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED จำนวน 5 เครื่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 449,400.00
เมื่อ 24/08/2561
[รายละเอียด]
กรุงเทพอาชีวอนามัย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 330,000.00
เมื่อ 24/08/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ยูแฟม คลีนิค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ