หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 [รายละเอียด]
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / - -
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 [รายละเอียด]
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / - -
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื่อไวร [รายละเอียด]
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / - -
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ.5/2565 ซื้อ Infusion Pump จำนวน 14 เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 750,000.00
เมื่อ 01/09/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 01 ก.ย. 2564 - 06 ก.ย. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 ก.ย. 2564 - 07 ก.ย. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 ก.ย. 2564 / เวลา 1030 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ 47/2564 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.ฐท.สข.2 จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 956,000.00
เมื่อ 23/08/2564
[รายละเอียด]
บริษัท ทู บราเดอร์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 20 ส.ค. 2564 - 25 ส.ค. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 ส.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 27 ส.ค. 2564 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ 39/2564 จ้างซ่อมแซมห้องทันตกรรม รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 952,500.00
เมื่อ 01/07/2564
[รายละเอียด]
บริษัท เขาหลัก คอนสตรัคชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 01 ก.ค. 2564 - 06 ก.ค. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 ก.ค. 2564 - 07 ก.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 ก.ค. 2564 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ 37/2564 ซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,500,000.00
เมื่อ 07/05/2564
[รายละเอียด]
บริษัท เอสแอลอาร์ บิสซิเนส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 07 พ.ค. 2564 - 13 พ.ค. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 14 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564 / เวลา 0800 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 พ.ค. 2564 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ 33/2564 ซื้อเครื่องทำลมเย็น จำนวน 1 เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,070,000.00
เมื่อ 26/03/2564
[รายละเอียด]
บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 26 มี.ค. 2564 - 02 เม.ย. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 เม.ย. 2564 - 05 เม.ย. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 เม.ย. 2564 / เวลา 1030 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
523/64 ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะแก่หน่วยต่างๆใน กองทัพเรือ จำนวน 3 รายการ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 765,000.00
เมื่อ 22/03/2564
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพร์สเทรดดิ้ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 มี.ค. 2564 - 29 มี.ค. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 มี.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 มี.ค. 2564 / เวลา 1300 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ 32/2564 ซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันชนิดผสมเสร็จ (๒๐ลิตร) จำนวน 495 ถัง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,188,000.00
เมื่อ 22/03/2564
[รายละเอียด]
บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 มี.ค. 2564 - 29 มี.ค. 2564 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 มี.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2564 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 มี.ค. 2564 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
41/64 จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT จำนวน 2,200 ยูนิต   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 550,000.00
เมื่อ 02/02/2564
[รายละเอียด]
สภากาชาดไทย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ 25/2564 ซื้อรถพยาบาลสนามกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 4,000,000.00
เมื่อ 02/12/2563
[รายละเอียด]
บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 02 ธ.ค. 2563 - 09 ธ.ค. 2563 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 14 ธ.ค. 2563 - 14 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 15 ธ.ค. 2563 / เวลา 1030 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ 26/2564 ซื้อรถพยาบาล จำนวน 2 คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 4,000,000.00
เมื่อ 30/11/2563
[รายละเอียด]
บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 30 พ.ย. 2563 - 07 ธ.ค. 2563 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 ธ.ค. 2563 - 08 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 09 ธ.ค. 2563 / เวลา 1030 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ 27/2564 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 10 เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 590,000.00
เมื่อ 27/11/2563
[รายละเอียด]
บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 27 พ.ย. 2563 - 04 ธ.ค. 2563 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 ธ.ค. 2563 - 07 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 ธ.ค. 2563 / เวลา 1300 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ 23/2564 ซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพสำหรับเคลื่อนย้ายทางอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 600,000.00
เมื่อ 27/11/2563
[รายละเอียด]
บริษัท โซวิค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 27 พ.ย. 2563 - 04 ธ.ค. 2563 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 ธ.ค. 2563 - 07 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1030 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
สญ 22/2564 ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 920,000.00
เมื่อ 26/11/2563
[รายละเอียด]
บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 26 พ.ย. 2563 - 03 ธ.ค. 2563 / เวลา 0000 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 ธ.ค. 2563 - 04 ธ.ค. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 ธ.ค. 2563 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
เช่าสัญญาณเครือข่ายสาธารณะ ชนิด Corporate และชนิดความเร็วสูง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 767,500.00
เมื่อ 22/09/2563
[รายละเอียด]
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
เช่าระบบความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พร. จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / - 1,162,020.00
เมื่อ 22/09/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพัก วพร.ศวก.พร. จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 686,400.00
เมื่อ 18/09/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,500,000.00
เมื่อ 14/09/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 11 ก.ย. 2563 - 16 ก.ย. 2563 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 ก.ย. 2563 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 93 เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,450,800.00
เมื่อ 10/09/2563
[รายละเอียด]
บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 09 ก.ย. 2563 - 16 ก.ย. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 ก.ย. 2563 / เวลา 1030 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 207 เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,229,200.00
เมื่อ 10/09/2563
[รายละเอียด]
บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 09 ก.ย. 2563 - 16 ก.ย. 2563 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 ก.ย. 2563 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ