หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
0514/ต./60 ซ่่อมทำอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 217,210.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0472/ต./60 จ้างทำหมุดกำกับตำบลที่อุปกรณ์ตรวจจับใต้น้ำ (Sensor)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 317,844.00
เมื่อ 04/07/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0405/ต./60 อุปกรณ์รับส่งข้อมูล (Data Logger) สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 160,000.00
เมื่อ 01/05/2560
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0402/ก./60 แผนที่บก
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีกรณีพิเศษ / ซื้อ 400,100.00
เมื่อ 01/05/2560
[รายละเอียด]
กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0401/ต./60 สัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับระบบฐานข้อมูลกลางด้านสมุทรศาสตร์ระบบระดับน้ำอัตโนมัติและระบบรักษาเวลามาตรฐาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / เช่า 500,000.00
เมื่อ 15/05/2560
[รายละเอียด]
บริษัท จัสมิน อินเตอร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0400/ต./60 พัสดุในการซ่อมบำรุงเรือ สาย อศ.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 186,000.00
เมื่อ 01/05/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พรีซีซั่นพาร์ท
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0382/ต./60 อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความเร็วเสียงตามความลึกน้ำแบบต่อเนื่อง (XBT)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 450,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0381/ต./60 วัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการตรวจอากาศขีปนวิถี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 207,200.00
เมื่อ 24/04/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0354/พ./60 ทุ่นเครื่องหมายทางเรือขนาดกลาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 1,020,000.00
เมื่อ 20/03/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0397/พ./60 จ้างซ่อมทำระบบตรวจและรายงานสภาพอากาศแบบ Real Time ที่ประภาคารระยอง จังหวัดระยอง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จัดจ้าง 700,000.00
เมื่อ 08/06/2560
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 25 พ.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0355/พ./60 จ้างติดตั้งหลักนำพร้อมไฟ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / จ้างก่อสร้าง 12,617,000.00
เมื่อ 08/06/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0297/ต./60 ทำแม่แบบและหล่อเลนส์อะครีลิคสำหรับตะเกียงเลนส์หมุนฯ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 180,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0269/ต./60 ซื้อบรรณสารการเดินเรืออังกฤษ(Almanac 2018)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 120,000.00
เมื่อ 01/12/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0238/ต./60 เครื่องวัดความเร็วลมชนิดมือถือแบบดิจิทัล
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 475,750.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนิท เทคโนโลยี
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
28/2560 สอบราคาซื้อแผนที่และบรรณสารการในการเดินเรือต่างประเทศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 840,431.50
เมื่อ 07/06/2560
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 07 มิ.ย. 2560 - 19 มิ.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 มิ.ย. 2560 - 19 มิ.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 20 มิ.ย. 2560 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0275/ต./60 ซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 150,000.00
เมื่อ 06/01/2560
[รายละเอียด]
บริษัท มัลติโค เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0219/ต./60 วัสดุสายช่างโยธา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 130,000.00
เมื่อ 20/06/2559
[รายละเอียด]
ร้าน ธัญพร
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0186/ต./60 อะไหล่ PMS. ระดับผู้ปฏิบัติ ให้กับ ร.ล.สุริยะ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 150,000.00
เมื่อ 01/11/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0183/ต./60 ซ่อมทำเครื่องบันทึกข้อมูลการแยกสีลงแผ่นเพลท(PLATE SETTER) ตราอักษร AGFA รุ่น XCALIBUR VLF E60
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 202,230.00
เมื่อ 03/11/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.เอ็ม. กรุ๊ป เซอร์วิส
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0181/ต./60 อะไหล่ PMS. ระดับผู้ปฏิบัติ ให้กับ ร.ล.พฤหัสบดี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 150,000.00
เมื่อ 02/11/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0177/ต./60 อะไหล่ PMS. ระดับผู้ปฏิบัติ ให้กับ ร.ล.จันทร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 150,000.00
เมื่อ 27/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0167/ต./60 อะไหล่ PMS. ระดับผู้ปฏิบัติ ให้กับ ร.ล.ศุกร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 150,000.00
เมื่อ 25/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0176/ต./60 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 109,300.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0160/ต./60 อะไหล่ซ่อมทำฉุกเฉินให้กับ ร.ล.จันทร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 225,000.00
เมื่อ 20/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0154/ต./60 อะไหล่ซ่อมทำฉุกเฉินให้กับ ร.ล.สุริยะ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 225,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0153/ต./60 อะไหล่และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องเย็น และอุปกรณ์ไฟฟ้า ของ ร.ล.พฤหัสบดี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 225,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0152/ต./60 อะไหล่ซ่อมทำฉุกเฉินให้กับ ร.ล.ศุกร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 225,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท สุพรีม อัลลายแอนซ์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0146/ต./60 เครื่องประมวลผลลูกข่ายของระบบสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 351,000.00
เมื่อ 27/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0141/ต./60 พัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องประมวลผลสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 213,000.00
เมื่อ 27/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0140/ต./60 เครื่องประมวลผลสำหรับโรงเรียนอุทกศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 442,500.00
เมื่อ 27/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0139/ต./60 พัสดุดำรงสภาพข้อมูลสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 113,200.00
เมื่อ 27/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0138/ก./60 แบตเตอรี่
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีกรณีพิเศษ / ซื้อ 263,000.00
เมื่อ 03/10/2559
[รายละเอียด]
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมประเทศและพลังงานทหาร
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0136/ต./60 อุปกรณ์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระบบเครือข่ายทางอุทกศาสตร์ (Data Log Analyzer)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 160,000.00
เมื่อ 27/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0125/พ./60 วัสดุอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ตราอักษร InterMet รุ่น iMet-1
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 130,000.00
เมื่อ 24/06/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ซ
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0121/ต./60 ปรับปรุงระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 400,000.00
เมื่อ 24/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0120/ต./60 แผงเซลล์สุริยะ ขนาด 120 วัตต์ สำหรับงานด้านสมุทรศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 125,840.00
เมื่อ 20/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0118/ต./60 Sensor แบบ Radar
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 160,000.00
เมื่อ 20/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0117/ต./60 แบตเตอรี่ Mainternance Free ขนาด 12V 100A
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 218,000.00
เมื่อ 20/06/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอาภา เทรดดิ้ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0116/ต./60 อุปกรณ์จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเครื่องวัดระดับน้ำ (Data Logger)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 363,000.00
เมื่อ 20/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0115/ต./60 GPRS Router
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 145,200.00
เมื่อ 20/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0114/ต./60 อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมระบบ bGAN
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 20/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0112/ต./60 เครื่องวัดระดับน้ำแบบฟองอากาศ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 270,000.00
เมื่อ 20/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0108/พ./60 เวลาสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร Air Time จำนวน 3 หมายเลข
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / เช่า 810,000.00
เมื่อ 20/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0106/ต./60 เวลาสัญญาณโทรศัพท์ผ่านระบบ GSM/GPRS Modem 25 หมายเลข
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / เช่า 317,000.00
เมื่อ 20/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0104/พ./60 เครื่องตรวจและรายงานสภาพอากาศอัตโนมัติเกาะแสมสาร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 1,900,000.00
เมื่อ 24/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0103/ต./60 การต่อลิขสิทธิ์รายปีโปรแกรมแก้ไขบ้อบกพร่องแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ SevenCs ENC Suite
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 190,000.00
เมื่อ 03/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท แมพพ้อยท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0102/ต./60 วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสร้างต้นฉบับแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 476,400.00
เมื่อ 03/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0100/ต./60 เครื่องวัดน้ำฝนแบบไซฟ่อน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 150,000.00
เมื่อ 24/06/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0099/ต./60 วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารข่าวอากาศ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 495,000.00
เมื่อ 24/06/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0098/ต./60 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์สภาพทางอุตุนิยมวิทยา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 190,000.00
เมื่อ 24/06/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0097/ต./60 เครื่องพิมพ์ปกบรรจุภัณฑ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 120,000.00
เมื่อ 03/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สุพรีม อัลลายแอนซ์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0095/ต./60 วัสดสำหรับเครื่องพิมพ์แผนที่ OCE Color Wave 300
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 284,000.00
เมื่อ 03/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สุพรีม อัลลายแอนซ์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0094/ต./60 ปรับปรุงโปรแกรมการสร้างแผนที่เดินเรือ CARIS GIS เป็น CARIS Chart Composer
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 190,000.00
เมื่อ 03/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท แมพพ้อยท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0093/ต./60 หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แผนที่ตามความต้องการ ตราอักษร HP รุ่น DESIGNJET Z 6800 60 (F2S72)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 200,250.00
เมื่อ 03/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0091/ต./60 พัสดุบำรุงรักษาประภาคารและสถานีอุทกศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 220,000.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พรีซีซั่นพาร์ท
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0072/ต./60 นาฬิกาดิจิทัลแบบเชื่อมต่อเครือข่าย
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 321,000.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0071/ต./60 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 6 KVA
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 150,000.00
เมื่อ 24/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0070/ต./60 เช่าสัญญาณโทรศัพท์ระบบ ADSL สำหรับระบบ AIS 8 หมายเลข
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / เช่า 295,320.00
เมื่อ 24/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สุพรีม อัลลายแอนซ์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0065/ต./60 ปากคีบ ขนาด 7 นิ้ว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 176,500.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0064/ต./60 นาฬิกาโครโนเมตร แบบควอทซ์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 414,000.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ ซี เอ๊กซ์ มารีน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0063/ต./60 บารอมิเตอร์แอนเนอรอยด์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 278,120.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ ซี เอ๊กซ์ มารีน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0062/ต./60 เครื่องพิมพ์แผนที่ ขนาด 44 นิ้ว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 240,900.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0061/ต./60 แบตเตอรี่ Mainternance Free ขนาด 12V 50Ah
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 224,700.00
เมื่อ 24/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0048/ต./60 บอลลูนสำหรับตรวจอากาศชั้นบนเพื่อการทหาร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 490,000.00
เมื่อ 24/06/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ซ
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0041/ต./60 ซ่อมทำสายสัญญาณระบบหยั่งน้ำชนิดหลายลำคลื่นของเรือสำรวจโลมา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 500,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0039/ต./60 ซ่อมทำตัวเรือสำรวจโลมา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 500,000.00
เมื่อ 01/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0038/ต./60 ปรับปรุง Hardlock แบบ USB ของโปรแกรมสำรวจแผนที่ Hypack
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / จัดจ้าง 350,000.00
เมื่อ 27/05/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0034/ต./60 วัสดุสำหรับงานคำนวณและประมวลผลข้อมูลการสำรวจแผนที่
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 164,000.00
เมื่อ 01/04/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0032/ต./60 เครื่องวัดระดับน้ำแบบแรงกดดันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 240,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0030/ต./60 เครื่องพิมพ์แผนที่ ขนาด 36 นิ้ว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 394,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0027/ต./60 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานต้นฉบับแผนที่สำรวจ ขนาด A0 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 448,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0026/ต./60 โปรแกรมสร้างแผนที่ AutoCAD Map 2D พร้อมเครื่องประมวลผล
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 300,000.00
เมื่อ 27/05/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0024/ต./60 Battery Internal Back up Cesium ขนาด 12 V (Lead - acid)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 378,000.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอสส์โค โซลูชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0023/ต./60 เครื่องบอกเวลาทางอินเตอร์เน็ต
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 382,311.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอสส์โค โซลูชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0022/ต./60 กรวยวัดทิศทางลม
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 285,000.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ออลควิป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0021/ต./60 อะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องบอกเวลาทางโทรศัพท์ (Speaking Clock)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 350,000.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0020/ต./60 เข็มใบ้แบบไม่มีหม้อ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 368,080.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0019/ต./60 อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 500,000.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0018/ต./60 เข็มทิศเรือโบ๊ต
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 133,000.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0017/ต./60 บรรทัดขนาน ขนาด ๑๘ นิ้ว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 177,570.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0016/ต./60 เข็มทิศถือท้ายแบบตั้งโต๊ะ ขนาด ๖ นิ้ว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 423,800.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ ซี เอ๊กซ์ มารีน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0015/ต./60 เครื่องวัดมุมเรือเอียงแบบเข็ม
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 221,292.00
เมื่อ 11/07/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0001/ต./60 ระบบแสดงผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 300,000.00
เมื่อ 24/06/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0096/พ./60 การต่อลิขสิทธิ์รายปีของระบบบริหารจัดการแผนที่แบบเบ็ดเสร็จ(CARIS HPD)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / ซื้อ 1,565,000.00
เมื่อ 03/06/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
27/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / จัดจ้าง 2,000,000.00
เมื่อ 06/01/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อป มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 06 ม.ค. 2560 - 16 ม.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 ม.ค. 2560 - 16 ม.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 ม.ค. 2560 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
26/2560 สอบราคาซื้อแผนที่และบรรณสารในการเดินเรือต่างประเทศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 840,431.50
เมื่อ 15/12/2559
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 ธ.ค. 2559 - 26 ธ.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 15 ธ.ค. 2559 - 26 ธ.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 27 ธ.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
25/2560 สอบราคาซื้อเครื่องประมวลผลในการสร้างแผนที่ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 570,000.00
เมื่อ 15/12/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 ธ.ค. 2559 - 26 ธ.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 15 ธ.ค. 2559 - 26 ธ.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 27 ธ.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
24/2560 สอบราคาซื้อเครื่องวัดระยะทางแบบดิจิทัล [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 851,400.00
เมื่อ 29/11/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 29 พ.ย. 2559 - 13 ธ.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 29 พ.ย. 2559 - 13 ธ.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 14 ธ.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
23/2560 สอบราคาซื้อเครื่องประมวลผลในการสร้างแผนที่ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 570,000.00
เมื่อ 15/11/2559
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 พ.ย. 2559 - 28 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 15 พ.ย. 2559 - 28 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 พ.ย. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
22/2560 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำรงสภาพเครือข่ายสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ด้านการพิมพ์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 1,549,210.00
เมื่อ 08/11/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 08 พ.ย. 2559 - 21 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 พ.ย. 2559 - 21 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 22 พ.ย. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
21/2560 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 1,450,200.00
เมื่อ 03/11/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 พ.ย. 2559 - 15 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 03 พ.ย. 2559 - 15 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 พ.ย. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 2/2560 ประกวดราคาซื้อระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก (ROM) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : ประมูลผ่านระบบเครือข / ซื้อ 12,000,000.00
เมื่อ 19/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อป มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 พ.ย. 2559 - 22 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ธ.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
20/2560 สอบราคาซื้อเครื่องพิมแผนที่ ขนาด 60 นิ้ว [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 600,000.00
เมื่อ 18/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 18 ต.ค. 2559 - 01 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 ต.ค. 2559 - 01 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 02 พ.ย. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
19/2560 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบมีส่วนเคลื่อนไหว [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 1,900,000.00
เมื่อ 12/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 12 ต.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 ต.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
18/2560 สอบราคาซื้อกล้องสองตา ขนาด 7 x 50 แบบมีเข็มทิศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 1,149,608.00
เมื่อ 12/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 12 ต.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 ต.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
17/2560 สอบราคาซื้อเข็มทิศเรือนเอก [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 660,000.00
เมื่อ 12/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เคเอ็มซี โซลูชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 12 ต.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 ต.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
16/2560 สอบราคาซื้อเครื่องรับประกาศชาวเรืออัตโนมัติ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 1,318,240.00
เมื่อ 12/10/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 12 ต.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 ต.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
15/2560 สอบราคาซื้อเครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 1,338,000.00
เมื่อ 12/10/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 12 ต.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 ต.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
14/2560 สอบราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 896,000.00
เมื่อ 11/10/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 11 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
13/2560 สอบราคาซื้อเครื่องทวนสัญญาณ AIS Repeater (แบบลูกข่าย) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 695,500.00
เมื่อ 11/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 11 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
12/2560 สอบราคาซื้ออะไหล่ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตราอักษร Sealite รุ่น SL 70-12 [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 750,000.00
เมื่อ 11/10/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 11 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
11/2560 สอบราคาซื้อเครื่องวัดเสียงใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 600,000.00
เมื่อ 11/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 11 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
10/2560 สอบราคาซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Total Station) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 900,000.00
เมื่อ 11/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท จีไอเอส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 11 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
9/2560 สอบราคาซื้อกล้องสองตา ขนาด 7 x 50 แบบไม่มีเข็มทิศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 862,206.00
เมื่อ 10/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 10 ต.ค. 2559 - 20 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 ต.ค. 2559 - 20 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
8/2560 สอบราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ GPS [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 770,400.00
เมื่อ 10/10/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 10 ต.ค. 2559 - 20 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 ต.ค. 2559 - 20 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
7/2560 สอบราคาซื้อเครื่องวัดระยะทางแบบดิจิทัล [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 851,400.00
เมื่อ 10/10/2559
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 10 ต.ค. 2559 - 20 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 ต.ค. 2559 - 20 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
6/2560 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบมีส่วนเคลื่อนไหว (เชื่อมเชื่อมต่อระบบอำนวยการรบ) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 1,090,000.00
เมื่อ 10/10/2559
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 10 ต.ค. 2559 - 20 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 ต.ค. 2559 - 20 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 1/2560 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำรวจพื้นท้องทะเลและวัตถุใต้น้ำทางยุทธการ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : ประมูลผ่านระบบเครือข / ซื้อ 45,000,000.00
เมื่อ 07/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท โมราไทย ดีเฟนส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 10 พ.ย. 2559 - 17 พ.ย. 2559 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 พ.ย. 2559 - 17 พ.ย. 2559 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 พ.ย. 2559 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
5/2560 สอบราคาซื้อเครื่องทวนสัญญาณ AIS [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 797,417.00
เมื่อ 06/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 06 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
4/2560 สอบราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายทางเรือขนาดกลาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 2,000,000.00
เมื่อ 06/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท แซฟทรอล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 06 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
3/2560 สอบราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำชนิดลำคลื่นเดียวแบบความถี่เดียว [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 2,000,000.00
เมื่อ 06/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์ เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 06 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
2/2560 สอบราคาซื้ออะไหล่ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตราอักษร Pharos ขนาด 250 มิลลิเมตร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 696,000.00
เมื่อ 05/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
1/2560 สอบราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบประมวลผลข้อมูลรายละเอียดสูง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีสอบราคา / ซื้อ 726,000.00
เมื่อ 04/10/2559
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 04 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 ต.ค. 2559 / เวลา 1000 - 1100 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย