หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
0262/2562 ซ่อมทำอุปกรณ์สำหรับใช้ในการพิมพ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ (ครั้งที่ ๒)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 322,316.10
เมื่อ 07/02/2562
[รายละเอียด]
บริษัท ออลเทอเนทีฟ อ๊อฟ พริ้นติ้ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0249/2562 ทำแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ (ครั้งที่ ๒)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 239,680.00
เมื่อ 15/01/2562
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.เอ็ม กรุ๊ป เซอร์วิส
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0248/2562 แผนที่บก
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 361,080.00
เมื่อ 15/01/2562
[รายละเอียด]
กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0182/2562 ทำแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ (ครั้งที่ ๑)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 147,660.00
เมื่อ 20/11/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.เอ็ม กรุ๊ป เซอร์วิส
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0165/2562 สเก็น (D-Shackles) ขนาด 3/4 นิ้ว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 146,804.00
เมื่อ 07/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ออล ควิป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0164/2562 ตัวต่อโซ่ ขนาด 3/4 นิ้ว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 146,804.00
เมื่อ 07/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ออล ควิป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0161/2562 หล่อตุ้มปูน (Sinker) สำหรับยึดทุ่นเครื่องหมายทางเรือ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 300,000.00
เมื่อ 29/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ออล ควิป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0160/2562 วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ประภาคารแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 203,200.00
เมื่อ 31/10/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พรีซีซั่น พาร์ท
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0156/2562 อะไหล่ซ่อมแซมระบบตะเกียง กระโจมไฟเกาะจวง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 177,620.00
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ออล ควิป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0154/2562 สัญญาณ ADSL สำหรับระบบสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ (AIS)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 311,905.00
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท สุพรีม อัลลายแอนซ์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0149/2562 แบตเตอรี่โซลาเซลล์ ขนาด 65 แอมป์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 112,000.00
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ออล ควิป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0148/2562 อะไหล่เครื่องตรวจและรายงานสภาพอากาศอัตโนมัติเพื่อการแจ้งเตือนภัยแบบอัตโนมัติ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 350,000.00
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0138/2562 ลิขสิทธิ์รายปีโปรแกรมสร้างและแก้ไขข้อบกพร่องแผนที่ยุทธการทางเรืออิเลกทรอนิกส์(AML)CARIS S-57ComPoser
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0136/2562 ลิขสิทธิ์รายปีโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ SevenCs ENC Suite
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0135/2562 เครื่องประมวลผลจัดทำแผนที่ยุทธการทางเรืออิเล็กทรอนิกส์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 199,929.50
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0134/2562 หมึกพิมพ์และวัสดุเครื่องพิมพ์ตราอักษร HP
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 474,587.80
เมื่อ 18/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0127/2562 วัสดุอุปกรณ์ดำรงสภาพเครือข่ายสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ด้านการพิมพ์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 220,717.00
เมื่อ 19/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0126/2562 รายการอะไหล่ ระบบ AIS
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 210,255.00
เมื่อ 19/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ออล ควิป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0108/2562 ซ่อมทำเครื่องยนต์เรือยนต์สำรวจ (โลมา ๑ ๒ และ ๓)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 249,930.60
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
ร้าน ที-เซิร์ฟ มารีน
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0106/2562 คมอพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลอุทกศาสตร์ (Workstation Computer)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 390,000.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0105/2562 เครื่องหาตำบลที่ด้วยดาวเทียมระบบ DGPS แบบรับค่าแก้จากดาวเทียม
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 500,000.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0104/2562 เครื่องควบคุมการประจุแผงเซลล์สุริยะ (Solar Charger Controller) ขนาด 15 A
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 160,000.00
เมื่อ 18/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ออล ควิป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0102/2562 เหล็กสำหรับซ่อมเครื่องหมายทางเรือ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 143,450.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พรีซีซั่น พาร์ท
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0098/2562 อะไหล่และอุปกรณ์ของ ร.ล.พฤหัสบดี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 175,000.00
เมื่อ 18/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เจริญมารีน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0097/2562 อะไหล่เครื่องไฟฟ้าของ ร.ล.จันทร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0095/2562 อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าของ ร.ล.พฤหัสบดี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0093/2562 พัสดุสายช่างโยธา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 125,000.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
ร้าน ธัญพร
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0092/2562 อะไหล่ซ่อมทำรถยนต์ ประเภทรถยนต์ปกติตามระยะเวลาและฉุกเฉิน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 101,000.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
ร้าน ธัญพร
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0086/2562 บรรณสารการเดินเรือ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 149,800.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.เอ็ม กรุ๊ป เซอร์วิส
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0084/2562 เครื่องประมวลผลจัดทำแผนที่ยุทธการและการปฏิบัติการทางทหาร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 199,929.50
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0083/2562 กระดาษม้วน (แกน 2 นิ้ว) สำหรับใช้ในการพิมพ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือต่าง ๆ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 294,892.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0082/2562 วัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ OCE ColorWave 300
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 104,860.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0079/2562 ซ่อมทำเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบมีส่วนเคลื่อนไหว(ชนิดต่อเชื่อมระบบอำนวยการรบ)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 474,010.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ที.ดิบบลิว.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0078/2562 อะไหล่ pms ระดับผู้ปฏิบัติ ให้กับ ร.ล.ศุกร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 175,000.00
เมื่อ 18/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0077/2562 อะไหล่ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ pms ให้กับ ร.ล.จันทร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 175,000.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0076/2562 อะไหล่ซ่อมทำฉุกเฉินให้กับ ร.ล.ศุกร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0075/2562 วัสดุเครื่องพิมพ์แผนที่ตามความต้องการ ตราอักษร Jettrix
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 160,000.00
เมื่อ 05/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท่ อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0074/2562 เสาอากาศเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 171,200.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0072/2562 เครื่องหาตำบลที่ด้วยดาวเทียมแบบมือถือ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 303,309.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จีไอเอส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0068/2562 ปากคีบ ขนาด 7 นิ้ว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 178,200.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0067/2562 วัสดุสำหรับงานสร้างต้นฉบับแผนที่สำรวจ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 241,071.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0062/2562 แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาด 12 V 40 Ah
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 103,000.00
เมื่อ 16/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0057/2562 กล่องสเตนเลสส์สำหรับบรรจุแบตเตอรี่
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 416,500.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ทาร์เก็ท (ไทย) คอมเมอร์เชียล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0056/2562 แท่นตะเกียงสเตนเลสส์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 135,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ทาร์เก็ท(ไทย) คอมเมอร์เชียล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0055/2562 พัสดุสำหรับดำรงสภาพข้อมูลสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 212,074.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0054/2562 พัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องประมวลผลสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 167,272.03
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0049/2562 สัญญาณดาวเทียมรับ - ส่ง ค่าแก้ตำบลที่ DGPS รายปี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 495,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0040/2562 อากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Multi Roter
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 349,890.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0039/2562 บรรทัดขนานขนาด 24 นิ้ว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 101,650.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท พัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0038/2562 อะไหล่ซ่อมทำฉุกเฉินให้กับ ร.ล.สุริยะ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0034/2562 ทุ่นเครื่องหมายเดินเรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 279,270.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0032/2562 แก๊สสำหรับตรวจอากาศ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 183,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0030/2562 สัญญาณ Air Time Satellite สำหรับระบบตรวจและรายงานอากาศและพยากรณ์อากาศระยะไกล
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 250,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0028/2562 อะไหล่เครื่องวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ชนิดบันทึกเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตราอักษร HOBO
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 206,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0027/2562 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์สภาพทางอุตุนิยมวิทยา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 263,000.00
เมื่อ 27/09/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0025/2562 วัสดุบำรุงรักษาประภาคารและสถานีอุทกศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 220,950.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พรีซีซั่น พาร์ท
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0023/2562 เครื่องวัดความเร็วเสียงใต้น้ำ (Sound Velocity Profiler)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 499,690.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์ เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0022/2562 เครื่องวัดระดับน้ำแบบแรงกดดันน้ำ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 250,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0019/2562 ซ่อมแซมระบบแสดงผลข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ศบภ.ทร.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 480,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0018/2562 แบตเตอรี่ ชนิด Maintenance Free ขนาด 12 โวลท์ 100 แอมป์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 180,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอาภา เทรดดิ้ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0016/2562 สัญญาณโทรศัพท์ผ่านระบบ GSM GPRS Modem สำหรับงานสมุทรศาสตร์ หมายเลข 25 หมายเลข
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 317,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0015/2562 อะไหล่ชุด AFM,Aluminum housing (6800 m) , MCBH connector ซ่อมแซมเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ฯ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 330,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์ เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0014/2562 สัญญาณ Internet สำหรับระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ ตามชั้นความลึก
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 280,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0013/2562 ซ่อมแซมสระจำลองวิจัยสมุทรศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 285,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอาภา เทรดดิ้ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0012/2562 ซ่อมแซมสถานีวัดระดับน้ำเพื่อการเตือนภัย เกาะเมียง จว.พังงา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 470,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0011/2562 อะไหล่ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ pms ให้กับ ร.ล.สุริยะ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 175,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0009/2562 เข็มทิศถือท้ายแบบตั้งโต๊ะ ขนาด ๖ นิ้ว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 124,120.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ ซี เอ๊กซ์ มารีน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0008/2562 บารอมิเตอร์แอนเนอรอยด์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 361,125.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ ซี เอ๊กซ์ มารีน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0007/2562 เครื่องวัดความเร็วลมชนิดมือถือแบบดิจิทัล
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 369,150.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนิท เทคโนโลยี
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0005/2562 เครื่องจัดเก็บและสำรองข้อมูลแผนที่อากาศ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 350,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0137/2562 ซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานรายปีของระบบบริหารจัดการแผนที่ทางทะเลแบบเบ็ดเสร็จ (HPD)   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 1,870,000.00
เมื่อ 31/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
4/2562 ซื้อบารอมิเตอร์แบบดิจิทัล
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 160,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
1/2562 ซื้อแบตเตอรี่
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 262,987.20
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมประเทศและพลังงานทหาร
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 44/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและรายงานสภาพอากาศทางยุทธการ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 950,000.00
เมื่อ 16/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 17 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 25 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 ธ.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 43/2562 ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องตรวจและรายงานสภาพอากาศทางยุทธการ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 884,000.00
เมื่อ 02/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 11 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ธ.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 42/2562 ประกวดราคาซื้อระบบตรวจและรายงานสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศระยะไกล [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 700,000.00
เมื่อ 02/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 11 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ธ.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 41/2562 ประกวดราคาซื้อแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 50 W [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 930,000.00
เมื่อ 09/10/2561
[รายละเอียด]
บริษั ทจิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 06 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 ธ.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 40/2562 ประกวดราคาซื้อแผงเซลล์สุริยะ ขนาด 50 วัตต์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 930,000.00
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จีกู๊ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 06 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 ธ.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 39/2562 ประกวดราคาซื้อบอลลูนสำหรับตรวจอากาศชั้นบนเพื่อการทหาร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 550,000.00
เมื่อ 13/11/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 06 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 ธ.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 38/2562 ประกวดราคาซื้อระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ทางทะเลในการแสดงผลรูปแบบ IHO S-52 [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 800,000.00
เมื่อ 21/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 21 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 03 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 04 ธ.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 37/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและรายงานอากาศทางยุทธการ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 950,000.00
เมื่อ 16/11/2561
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 16 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 36/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณเวลาด้วยดาวเทียม GPS [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 764,836.00
เมื่อ 16/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เทเลไซน์ (ไทยแลนด์) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 16 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 35/2562 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารข่าวอากาศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 590,000.00
เมื่อ 16/11/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 16 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 34/2562 ประกวดราคาซื้ออะไหล่ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตราอักษร Tideland ขนาด 300 มิลลิเมตร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 678,000.00
เมื่อ 15/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เพทเธ็ล เทคโนโลยี จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 27 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 33/2562 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ Maintenance Free ขนาด 12 V 50 Ah [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 518,000.00
เมื่อ 15/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 27 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 32/2562 ประกวดราคาซื้อโซ่เหล็ก ขนาด 3/4 นิ้ว [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 719,842.50
เมื่อ 14/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท แอ็ดว๊านซ์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 15 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 31/2562 ประกวดราคาซื้อโซ่เหล็กขนาด 1 นิ้ว [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 1,602,000.00
เมื่อ 14/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท แอ็ดว๊านซ์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 14 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 30/2562 ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องตรวจและรายงานสภาพอากาศอัตโนมัติเกาะแสมสาร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 674,000.00
เมื่อ 13/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 13 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 29/2562 ประกวดราคาซื้อบอลลลูนสำหรับตรวจอากาศชั้นบนเพื่อการทหาร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 550,000.00
เมื่อ 13/11/2561
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 13 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 28/2562 ประกวดราคาซื้อแผนที่และบรรณสารในการเดินเรือต่างประเทศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 642,000.00
เมื่อ 13/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอซีเอ็กซ์ มารีน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 13 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 21 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 22 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 27/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องรับประกาศชาวเรืออัตโนมัติ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 770,400.00
เมื่อ 13/11/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 13 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 21 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 22 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 26/2562 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการพิมพ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือต่างๆ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 569,500.00
เมื่อ 09/10/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 12 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 25/2562 ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องตรวจและรายงานสภาพอากาศทางยุทธการ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 884,000.00
เมื่อ 02/11/2561
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 12 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 24/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 597,480.00
เมื่อ 05/11/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 23/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ GPS [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 499,500.00
เมื่อ 05/11/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 22/2562 ประกวดราคาซื้อระบบตรวจและรายงานสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศระยะไกล [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 700,000.00
เมื่อ 02/11/2561
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 02 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 21/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและรายงานสภาพอากาศทางยุทธการ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 884,000.00
เมื่อ 02/11/2561
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 02 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 15 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 20/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบมีส่วนเคลื่อนไหว [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 797,200.00
เมื่อ 02/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 02 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 15 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 19/2562 ประกวดราคาซื้อเข็มทิศเรือนเอกแบบรีเฟลคเตอร์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 722,750.00
เมื่อ 01/11/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 01 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 14 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 15 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
market 1/2562 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำรงสภาพเครือข่ายสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ด้านการพิมพ์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-market / ซื้อ 986,452.00
เมื่อ 24/10/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 31 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 18/2562 ประกวดราคาซื้อกล่องขยายสัญญาณ NMEA [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 819,192.00
เมื่อ 31/10/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 31 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 14 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 15 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 17/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติเพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 1,200,000.00
เมื่อ 31/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 27 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 ธ.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 16/2562 ประกวดราคาซื้อระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก ระยะที่ 2 [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 13,200,000.00
เมื่อ 31/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 29 พ.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 ธ.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ธ.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 15/2562 ประกวดราคาซื้อแผงเซลล์สุริยะ ขนาด 50 W [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 930,000.00
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 30 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 13 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 14/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 720,000.00
เมื่อ 30/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 30 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 12 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 13 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 13/2562 ประกวดราคาซื้อกล้องสองตาขนาด 7 x 50 แบบไม่มีเข็มทิศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 1,298,960.00
เมื่อ 29/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 29 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 09 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 12 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 12/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบมีส่วนเคลื่อนไหว (ชนิดต่อเชื่อมระบบอำนวยการรบ) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 1,245,480.00
เมื่อ 22/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 25 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 09 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 12 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 11/2562 ประกวดราคาซื้อกล้องสองตาขนาด 7 x 50 แบบมีเข็มทิศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 1,469,370.00
เมื่อ 22/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 01 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 02 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 10/2562 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ตราอักษร InterMet รุ่น iMet-1 [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 1,797,000.00
เมื่อ 22/10/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 01 พ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 02 พ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 9/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบไม่มีส่วนเคลื่อนไหว [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 1,444,500.00
เมื่อ 19/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 19 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 ต.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 ต.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 8/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS (แบบต่อเชื่อมระบบอำนวยการรบ) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 1,289,500.00
เมื่อ 19/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 19 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 ต.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 ต.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 7/2562 ประกวดราคาซื้ออะไหล่ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตราอักษร Sealite รุ่น SL 70 [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 1,000,000.00
เมื่อ 19/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 19 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 ต.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 ต.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 6/2562 ประกวดราคาซื้อแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 50 W [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 930,000.00
เมื่อ 09/10/2561
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 09 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 ต.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 ต.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 5/2562 ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำเรือยนต์สำรวจ (โลมา 2 และ 3) จำนวน 2 เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จัดจ้าง 999,893.60
เมื่อ 09/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ประเสริฐอัลไลด์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 09 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 ต.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 ต.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 4/2562 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการพิมพ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือต่างๆ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 569,500.00
เมื่อ 09/10/2561
[รายละเอียด]
ยกเลิก
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 09 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 ต.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 ต.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 3/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดและทิศทางกระแสน้ำเฉพาะชั้นความลึกแบบใบพัด [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 830,000.00
เมื่อ 04/10/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 16 ต.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 25 ต.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 ต.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0017/2562 เช่าสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร Air Time สำหรับงานสมุทรศาสตร์ จำนวน 3 หมายเลข   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 810,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0036/2562 เช่าสัญญาณ Air Time Satellite สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๔ สถานี   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 1,000,000.00
เมื่อ 24/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 2/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดเสียงใต้น้ำ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 560,000.00
เมื่อ 27/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 27 ก.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ต.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 ต.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 1/2562 ประกวดราคาซื้อทุ่นเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / ซื้อ 3,750,000.00
เมื่อ 27/09/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวันต์ สตีลเวิร์ค
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 27 ก.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ต.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 ต.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย