หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
0653/2561 ซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 12 ที่นั่ง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 1,288,000.00
เมื่อ 17/09/2561
[รายละเอียด]
บริษัท โตโยต้าริช จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 17 ก.ย. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 24 ก.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 ก.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0603/2561 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม อาคาร บก.อศ.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 499,060.00
เมื่อ 05/07/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาว์วรรชว์ ซาวด์
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0601/2561 จ้างทำแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ (ครั้งที่ ๔)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 123,585.00
เมื่อ 05/07/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.เอ็ม. กรุ๊ป เซอร์วิส
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0586/2561 จ้างซ่อมแซมห้องออกกำลังกาย
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 253,160.00
เมื่อ 29/06/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาว์วรรชว์ ซาวด์
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0585/2561 จ้างทาสีภายนอก อาคาร บก.อศ.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 491,000.00
เมื่อ 05/07/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาว์วรรชว์ ซาวด์
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0584/2561 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม อาคารกองสำรวจแผนที่
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 251,510.00
เมื่อ 05/07/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอาภา เทรดดิ้ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0580/2561 จ้างซ่อมแซมสนามฟุตบอล ขนาด ๔๒ x ๒๒ เมตร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 331,550.00
เมื่อ 05/07/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอาภา เทรดดิ้ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0579/2561 จ้างย้ายหลังคาสระจำลองสมุทรศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 495,000.00
เมื่อ 04/07/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอาภา เทรดดิ้ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0578/2561 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ป้อมยามรักษาการณ์ อศ.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 115,795.00
เมื่อ 05/07/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอาภา เทรดดิ้ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0577/2561 จ้างซ่อมแซมอาคารนันทนาการและกีฬาชั้น ๒
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 234,240.00
เมื่อ 05/07/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอาภา เทรดดิ้ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 39/2561 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 12 ที่นั่ง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 1,288,000.00
เมื่อ 21/08/2561
[รายละเอียด]
บริษัท โตโยต้าริช จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 21 ส.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 30 ส.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0622/2561 ซื้อหัวทรานดิวเซอร์ระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบประจำที่ของเรือสำรวจโลมา 1   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 6,000,000.00
เมื่อ 23/07/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 ก.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 31 ก.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1500 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0569/2561 จ้างซ่อมแซมอาคารกราบพักทหาร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 371,720.00
เมื่อ 26/06/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0557/2561 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมทำสาธารณูปโภค กตอ.อศ.
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 320,000.00
เมื่อ 28/06/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0535/2561 จ้างซ่อมทำเครื่องวัดความเร็วลม ติดตั้งประจำที่แบบมีส่วนเคลื่อนไหว ฯ ของ ร.ล.จักรีนฤเบศวร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 465,450.00
เมื่อ 14/06/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0531/2561 จ้างซ่อมทำอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 169,538.60
เมื่อ 14/06/2561
[รายละเอียด]
บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0575/2561 ซื้อแผนที่เดินต่างประเทศแบบกระดาษสำหรับเรือฟริเกตตามโครงการจัดหาเรือฟริเกต(ร.ล.ท่าจีน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ -
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0574/2561 ซื้อแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเรือฟริเกตตามโครงการจัดหาเรือฟริเกต (ร.ล.ท่าจีน)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ -
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0551/2561 ซื้อโซ่เหล็กสำหรับผูกทุ่น ขนาด 1 นิ้ว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 449,935.00
เมื่อ 20/06/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0550/2561 ซื้อแบตเตอรี่ Maintenance Free ขนาด 12 V 50 Ah
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 278,628.00
เมื่อ 20/06/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0522/2561 ซื้ออุปกรณ์รับ ส่ง ข้อมูล (Data Logger) สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ -
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 38/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางกระแสน้ำตามความลึกแบบคลื่นเสียง (ADP/ADCP) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 1,090,000.00
เมื่อ 12/06/2561
[รายละเอียด]
บริษัท สำรวจวิศว อินเตอร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 12 มิ.ย. 2561 - 19 มิ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 มิ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 มิ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 37/2561 ประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการปฏิบัติการส่งทางอากาศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 900,000.00
เมื่อ 12/06/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 12 มิ.ย. 2561 - 19 มิ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 มิ.ย. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 มิ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0500/2561 ซื้อวัสดุซ่อมแซมกราบพักทหาร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0496/2561 จ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรือสำรวจโลมา ๑ และโลมา ๒
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง -
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0499/2561 วัสดุประจำห้องประชุม อศ.๒
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0487/2561 จ้างทำแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.เอ็ม. กรุ๊ป เซอร์วิส
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0452/2561 ซื้อพัสดุในการซ่อมบำรุงเรือสาย อศ. ระหว่างปี (Unforseen)
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พรีซีซั่นพาร์ท
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0370/2561 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบ AIS
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 199,020.00
เมื่อ 06/03/2561
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0033/2561 ซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำทะเล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 1,120,000.00
เมื่อ 01/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 22 ม.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 01 ก.พ. 2561 - / เวลา 0900 - 1500 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 01 ก.พ. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0322/2561 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการตรวจอากาศขีปนวิถี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 193,760.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0304/2561 จ้างซ่อมทำทุ่นเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.40 เมตร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 299,600.00
เมื่อ 30/01/2561
[รายละเอียด]
บริษัท แซฟทรอล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 36/2561 ประกวดราคาซื้ออะไหล่ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มิลลิเมตร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 1,040,000.00
เมื่อ 29/01/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เพทเธ็ล เทคโนโลยี จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 29 ม.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 ก.พ. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 09 ก.พ. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0313/2561 จ้างทำแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 136,425.00
เมื่อ 29/01/2561
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.เอ็ม. กรุ๊ป เซอร์วิส
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0254/2561 พัสดุสายช่างโยธา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 125,000.00
เมื่อ 22/01/2561
[รายละเอียด]
ร้าน ธัญพร
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 35/2561 ประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / ซื้อ 12,500,000.00
เมื่อ 25/01/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 ก.พ. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 ก.พ. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 ก.พ. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 34/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระยะทางแบบดิจิทัล [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 631,040.00
เมื่อ 23/01/2561
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 ม.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 01 ก.พ. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 02 ก.พ. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0260/2561 ซื้อแผนที่บก
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 399,750.00
เมื่อ 15/01/2561
[รายละเอียด]
กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 33/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS (แบบต่อเชื่อมระบบอำนวยการรบ) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 1,300,000.00
เมื่อ 16/01/2561
[รายละเอียด]
บริษัทจิรนที แอสโซซิเอสท์จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 16 ม.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 24 ม.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 25 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0193/2561 ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเรือระหว่างปีให้กับ ร.ล.จันทร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 09/01/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0217/2561 ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเรือระหว่างปีให้กับ ร.ล.พฤหัสบดี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 09/01/2561
[รายละเอียด]
บริษัท สุพรีม อัลลายแอนซ์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0259/2561 ซื้ออะไหล่ PMS ระดับผู้ปฏิบัติสนับสนุน อศ. ให้กับ ร.ล.ศุกร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 175,000.00
เมื่อ 09/01/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ไทย โคลอน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
81/2561 ซื้อนาฬิกาโครโนเมตรแบบควอทซ์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 184,575.00
เมื่อ 28/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ ซี เอ๊กซ์ มารีน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 32/2561 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุเครื่องพิมพ์ตราอักษร HP [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 728,200.00
เมื่อ 25/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 09 ม.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 10 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 31/2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำรงสภาพเครือข่ายสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ด้านการพิมพ์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / ซื้อ 1,448,688.00
เมื่อ 27/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 09 ม.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 10 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 30/2561 ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลผ่านเครือข่ายทางอุทกศาสตร์ (Backup) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 2,000,000.00
เมื่อ 27/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 09 ม.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 10 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0216/2561 ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเรือระหว่างปีให้กับ ร.ล.ศุกร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 26/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0200/2561 ซื้ออะไหล่ PMS ระดับผู้ปฏิบัติสนับสนุน อศ. ให้กับ ร.ล.สุริยะ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 26/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0195/2561 จ้างทำบรรณสารการเดินเรือ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 127,865.00
เมื่อ 26/12/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.เอ็ม. กรุ๊ป เซอร์วิส
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0147/2561 จ้างปรับปรุงระบบเข้ารหัสแผนที่ ENC
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 378,780.00
เมื่อ 26/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท แมพพ้อยท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0196/2561 ซื้ออะไหล่ PMS ระดับผู้ปฏิบัติสนับสนุน อศ. ให้กับ ร.ล.พฤหัสบดี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 150,000.00
เมื่อ 26/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0218/2561 เช่าสัญญาณ ADSL สำหรับระบบสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ (AIS) ๘ หมายเลข
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 311,905.00
เมื่อ 26/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท สุพรีม อัลลายแอนซ์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0198/2561 ซื้อแก๊สสำหรับการตรวจอากาศ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 183,000.00
เมื่อ 26/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท บางกอกอินดรัสเทรียลแก๊ส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0194/2561 ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ Oce Colorwave 300
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 104,860.00
เมื่อ 26/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท สุพรีม อัลลายแอนซ์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0190/2561 ซื้ออะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ระบบเวลามาตรฐาน
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 179,974.00
เมื่อ 26/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท วิคทรอน ยูพีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 29/2561 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุเครื่องพิมพ์ตราอักษร HP [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 728,200.00
เมื่อ 25/12/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ม.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0122/2561 ซื้อบอลลูนสำหรับตรวจอากาศชั้นบนเพื่อการทหาร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 491,000.00
เมื่อ 12/12/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ซ
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 28/2561 ประกวดราคาซื้อแผนที่และบรรณสารในการเดินเรือต่างประเทศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 849,580.00
เมื่อ 20/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอซีเอ็กซ์ มารีน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 ธ.ค. 2560 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 ธ.ค. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0144/2561 ซื้อแบตเตอรี่ Maintenance Free ขนาด 12 V 50Ah
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 238,000.00
เมื่อ 18/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ทาร์เก็ท (ไทย) คอมเมอร์เชียล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
129/2561 ซื้ออะไหล่เข็มทิศเรือนเอก
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 199,978.00
เมื่อ 18/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0165/2561 ซื้อเครื่องประมวลผลเพื่อประมวลผลการจักแยกสี
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,090.00
เมื่อ 18/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 27/2561 ประกวดราคาซื้อทุ่นเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 1,225,000.00
เมื่อ 19/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท แซฟทรอล จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 27 ธ.ค. 2560 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 ธ.ค. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0151/2561 ซื้อระบบแสดงผลตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแผนที่
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 486,850.00
เมื่อ 18/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0149/2561 ลิขสิทธิ์รายปีโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ SevenCs ENC Suite (ต่ออายุลิขสิทธิ์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 190,000.00
เมื่อ 18/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท แมพพ้อยท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0148/2561 ลิขสิทธิ์รายปีโปรแกรมสร้างและแก้ไขข้อบกพร่องของแผนที่ยุทธการทางเรืออิเล็กทรอนิกส์ (AML) CARIS S-57 C
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 190,000.00
เมื่อ 18/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท แมพพ้อยท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 26/2561 ประกวดราคาซื้อตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตราอักษร Tideland ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 1,040,000.00
เมื่อ 19/12/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 27 ธ.ค. 2560 - / เวลา 0830 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 28 ธ.ค. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
93/2561 แบตเตอรี่
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 238,850.00
เมื่อ 15/11/2560
[รายละเอียด]
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมประเทศและพลังงานทหาร
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0146/2561 ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานรายปีของระบบบริหารจัดการแผนที่ทางทะเลแบบเบ็ดเสร็จ ฯ HPD
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 1,620,000.00
เมื่อ 18/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0113/2561 ซื้อเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบไม่มีส่วนเคลื่อนไหว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 460,100.00
เมื่อ 12/12/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0130/2561 ซื้ออะไหล่กล้องสองตา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 119,198.00
เมื่อ 15/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0134/2561 ซื้อกล่องขยายสัญญาณ NMEA
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 498,353.00
เมื่อ 15/12/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 25/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำทะเล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 1,120,000.00
เมื่อ 15/12/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 ธ.ค. 2560 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 27 ธ.ค. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0163/2561 ซื้อแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 50 W
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 449,079.00
เมื่อ 15/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ออลควิป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0128/2561 ซื้อเครื่องวัดความเร็วลมชนิดมือถือแบบดิจิทัล
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 281,000.00
เมื่อ 13/12/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนิท เทคโนโลยี
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0168/2561 ซื้อเสาอากาศเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 427,500.00
เมื่อ 13/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
67/2561 ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องประมวลผลสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 167,300.00
เมื่อ 12/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0167/2561 ซื้อเสาอากาศเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ GPS
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 225,000.00
เมื่อ 12/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0106/2561 ซื้อเครื่องคำนวณความเร็วสูง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 340,000.00
เมื่อ 06/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0107/2561 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์สภาพทางอุตุนิยมวิทยา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 263,000.00
เมื่อ 06/12/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 24/2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 1,797,000.00
เมื่อ 08/12/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - 19 ธ.ค. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 20 ธ.ค. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0108/2561 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องรับ-ส่ง ข้อมูลสื่อสารข่าวอากาศ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 500,000.00
เมื่อ 06/12/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวเรศ ซัพพลาย
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 23/2561 ประกวดราคาซื้อ GPS Commonview แบบ 2 ความถี่ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 1,339,640.00
เมื่อ 08/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 19 ธ.ค. 2560 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 20 ธ.ค. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0179/2561 ซื้ออะไหล่เครื่องตรวจและรายงานสภาพอากาศอัตโนมัติเกาะแสมสาร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 284,000.00
เมื่อ 08/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
89/2561 ซื้อเข็มทิศถือท้ายแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 6 นิ้ว
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 144,500.00
เมื่อ 07/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ ซี เอ๊กซ์ มารีน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0126/2561 ซื้อบารอมิเตอร์แอนเนอรอยด์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 292,400.00
เมื่อ 07/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ ซี เอ๊กซ์ มารีน จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 22/2561 ประกวดราคาซื้อเข็มทิศเรือนเอกแบบรีแฟลคเตอร์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 1,035,071.00
เมื่อ 01/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 21/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบมีส่วนเคลื่อนไหว [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 930,000.00
เมื่อ 30/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 20/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 883,820.00
เมื่อ 30/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 19/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS (แบบต่อเชื่อมระบบอำนวยการรบ) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 1,300,000.00
เมื่อ 30/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 18/2561 ประกวดราคาซื้อกล้องสองตาขนาด 7 x 50 แบบไม่มีเข็มทิศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / ซื้อ 499,690.00
เมื่อ 30/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 08 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 ม.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
132/2561 จ้างทำแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 110,210.00
เมื่อ 30/11/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.เอ็ม. กรุ๊ป เซอร์วิส
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 17/2561 ประกวดราคาซื้อกล้องสองตาขนาด 7 x 50 แบบมีเข็มทิศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / ซื้อ 699,780.00
เมื่อ 30/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 08 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 ม.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 16/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องรับประกาศชาวเรืออัตโนมัติ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 599,200.00
เมื่อ 29/11/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 15/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ GPS [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 790,064.00
เมื่อ 29/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 14/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระยะทางแบบดิจิทัล [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 631,040.00
เมื่อ 29/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 13/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / ซื้อ 1,041,110.00
เมื่อ 28/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 12/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบมีส่วนเคลื่อนไหว (ชนิดต่อเชื่อมระบบอำนวยการรบ) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / ซื้อ 2,088,640.00
เมื่อ 28/11/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 08 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 ม.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 11/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่ด้วยดาวเทียมแบบมือถือ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 527,290.00
เมื่อ 27/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 ธ.ค. 2560 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 08 ธ.ค. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0112/2561 ซื้ออะไหล่ PMS ระดับผู้ปฏิบัติสนับสนุน อศ. ให้กับ ร.ล.จันทร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 175,000.00
เมื่อ 27/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0066/2561 ซื้อพัสดุสำหรับดำรงสภาพข้อมูลสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 212,400.00
เมื่อ 27/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
90/2561 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน จว.ประจวบคิรีขันธ์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 27/11/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พรีซีซั่นพาร์ท
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
88/2561 ซื้อพัสดุบำรุงรักษาประภาคารและสถานีอุทกศาสตร์
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 203,400.00
เมื่อ 27/11/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พรีซีซั่นพาร์ท
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
120/2561 ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเรือระหว่างปีให้กับ ร.ล.สุริยะ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 27/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
116/2561 ซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์ สำหรับงานพิมพ์ตามความต้องการ (Print On Demand) ตราอักษร Jettrix)   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 319,930.00
เมื่อ 27/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 10/2561 ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศการปฏิบัติการทางทหาร (GIS Military Operation) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / ซื้อ 8,264,500.00
เมื่อ 22/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท จีไอเอส จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 08 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 24 ม.ค. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 25 ม.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
38/2561 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ความเค็มตามความลึกของน้ำทะเล แบบพกพา   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 370,000.00
เมื่อ 31/10/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 9/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / จ้างเหมาบริการ 1,500,000.00
เมื่อ 20/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 พ.ย. 2560 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 พ.ย. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 8/2561 ประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / ซื้อ 12,500,000.00
เมื่อ 16/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 16 ม.ค. 2561 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 02 ก.พ. 2561 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 05 ก.พ. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 7/2561 ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลผ่านเครือข่ายทางอุทกศาสตร์ (Backup) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 2,000,000.00
เมื่อ 14/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 14 พ.ย. 2560 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 พ.ย. 2560 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 พ.ย. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 6/2561 ประกวดราคาซื้อสถานีตรวจและรายงานสภาพอากาศทางยุทธการ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 1,200,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 14 พ.ย. 2560 - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 พ.ย. 2560 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 พ.ย. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
77/2561 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตแผนที่และบรรณสารการเดินเรือต่างๆ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 423,700.00
เมื่อ 14/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
36/2561 จ้างซ่อมทำตัวเรือยนต์สำรวจขนาดเล็ก(โลมา)   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 500,000.00
เมื่อ 14/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
45/2561 เช่าสัญญาณ Air Time Satellite สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา จำนวน 4 สถานี   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 1,000,000.00
เมื่อ 14/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
71/2561 จ้างซ่อมทำสถานีและรายงานสภาพอากาศ แบบ Rael Time ที่ สนามบินสงขลา ฐท.สข.ทรภ.2 จว.สงขลา   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 500,000.00
เมื่อ 14/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 4/2561 ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม Total Station สำหรับงานวงรอบชั้น 3 [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 850,000.00
เมื่อ 07/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 15 พ.ย. 2560 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 พ.ย. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 5/2561 ประกวดราคาซื้อแบบจำลองช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 2,000,000.00
เมื่อ 07/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 15 พ.ย. 2560 - / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 พ.ย. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
17/2561 ซื้อระบบตรวจและรายงานสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศระยะไกล   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 500,000.00
เมื่อ 07/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
65/2561 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 07/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
24/2561 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction ชนิดเลเซอร์ สี ขนาด A3   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 170,000.00
เมื่อ 07/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
0035/2561 ซื้อเครื่องหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดลำคลื่นเดียวแบบสองความถี่   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 2,000,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 พ.ย. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
23/2561 เช่าสัญญาณดาวเทียมรับ - ส่ง ค่าแก้ตำบลที่ DGPS   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 500,000.00
เมื่อ 06/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
25/2561 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดลำคลื่นเดียว   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 200,000.00
เมื่อ 06/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
68/2561 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบสารสนเทศทางอุทกศาสตร์   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 300,000.00
เมื่อ 06/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 3/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำทะเล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 1,150,000.00
เมื่อ 01/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 2/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 10 KVA [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 810,000.00
เมื่อ 01/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
bidding 1/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่อง AIS AtoN Transponder Unit [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / ซื้อ 920,000.00
เมื่อ 01/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : 01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
37/2561 จ้างซ่อมทำเครื่องตรวจวัดค่าความนำไฟฟ้าและอุณหภูมิน้ำทะเล ตามความลึก (CTD) แบบน้ำลึก พร้อมสอบเทียบ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 400,000.00
เมื่อ 31/10/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
30/2561 จ้างซ่อมทำเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำทะเล (Rosette) พร้อมสอบเทียบ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 500,000.00
เมื่อ 31/10/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
39/2561 ซ่อมทำเครื่องตรวจวัดค่าความนำไฟฟ้าและอุณหภูมิน้ำทะเล ตามความลึก (CTD) แบบน้ำตื้น พร้อมสอบเทียบ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 350,000.00
เมื่อ 31/10/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
7/2561 ซื้อระบบจัดทำคำพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัย   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 420,000.00
เมื่อ 30/10/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
8/2561 จ้างซ่อมทำเซ็นเซอร์เครื่องวัดระดับน้ำแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 120,000.00
เมื่อ 30/10/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
32/2561 เช่าเวลาสัญญาณโทรศัพท์ผ่านระบบ GSM/GPRS สำหรับงานสมุทรศาสตร์ จำนวน 25 หมายเลข   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 317,000.00
เมื่อ 27/10/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
20/2561 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบฐานข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ ระบบระดับน้ำอัตโนมัติ และระบบรักษาเวลามาตรฐาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 500,000.00
เมื่อ 25/10/2560
[รายละเอียด]
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
14/2561 ซื้อสแตนเลสสำหรับซ่อมแซมสถานีวัดระดับน้ำ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 400,000.00
เมื่อ 25/10/2560
[รายละเอียด]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอาภา เทรดดิ้ง
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย  
15/2561 เช่าสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร Air Time สำหรับงานสมุทรศาสตร์ จำนวน 3 หมายเลข   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 810,000.00
เมื่อ 24/10/2560
[รายละเอียด]
บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมอุทกศาสตร์
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : พันจ่าเอก ประทีป กำศิลปชัย