หน้าแรก


  ปี งป.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายปีงบประมาณ 2560

 1. กรม ร.3 พล.นย.
หน่วยงาน กรม ร.3 พล.นย. (PP_82560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
ผู้ประกาศ
เมื่อ 2017-09-14 14:16:32

 2. กรมการขนส่งทหารเรือ
หน่วยงาน กรมการขนส่งทหารเรือ (PP_282560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ เรือตรี พงศ์นที นิลวร
เมื่อ 2017-09-26 14:30:08

 3. กรมการขนส่งทหารเรือ
หน่วยงาน กรมการขนส่งทหารเรือ (PP_542560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ เรือตรี พงศ์นที นิลวร
เมื่อ 2017-10-19 14:28:48

 4. กรมการขนส่งทหารเรือ
หน่วยงาน กรมการขนส่งทหารเรือ (PP_692560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ เรือตรี พงศ์นที นิลวร
เมื่อ 2017-10-30 14:18:19

 5. กรมการขนส่งทหารเรือ
หน่วยงาน กรมการขนส่งทหารเรือ (PP_702560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ เรือตรี พงศ์นที นิลวร
เมื่อ 2017-10-30 14:21:20

 6. กรมการขนส่งทหารเรือ
หน่วยงาน กรมการขนส่งทหารเรือ (PP_942560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ เรือตรี พงศ์นที นิลวร
เมื่อ 2017-11-07 16:45:23

 7. กรมการขนส่งทหารเรือ
หน่วยงาน กรมการขนส่งทหารเรือ (PP_1242560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ เรือตรี พงศ์นที นิลวร
เมื่อ 2017-11-15 13:53:50

 8. กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
หน่วยงาน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (PP_632560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ เรือตรี ไชยรัตน์ คล้ายสุวรรณ
เมื่อ 2017-10-27 14:09:48

 9. กรมพลาธิการทหารเรือ
หน่วยงาน กรมพลาธิการทหารเรือ (PP_102560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ นาวาโทหญิง ภาษิณี พ่วงวิจิตร
เมื่อ 2017-09-14 14:37:42

 10. กรมแพทย์ทหารเรือ
หน่วยงาน กรมแพทย์ทหารเรือ (PP_202560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
ผู้ประกาศ นาวาตรี กัมปนาท แจ้คำ
เมื่อ 2017-09-20 10:54:04

 11. กรมแพทย์ทหารเรือ
หน่วยงาน กรมแพทย์ทหารเรือ (PP_222560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ นาวาตรี กัมปนาท แจ้คำ
เมื่อ 2017-09-21 09:30:44

 12. กรมสรรพาวุธทหารเรือ
หน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารเรือ (PP_142560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ จ่าเอก วัชรพัฒน์ ขุนศรีจันทร์
เมื่อ 2017-09-19 10:54:26

 13. กรมสรรพาวุธทหารเรือ
หน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารเรือ (PP_1032560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
ผู้ประกาศ
เมื่อ 2017-11-09 15:57:07

 14. กรมอู่ทหารเรือ
หน่วยงาน กรมอู่ทหารเรือ (PP_42560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ นาวาตรี กิรวัท จันฝาก
เมื่อ 2017-09-05 09:25:10

 15. กองการบินทหารเรือ
หน่วยงาน กองการบินทหารเรือ (PP_12560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ เรือเอก ชัยเรต ถาวร
เมื่อ 2017-08-31 10:33:26

 16. การท่าเรือสัตหีบ
หน่วยงาน การท่าเรือสัตหีบ (PP_132560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ พันจ่าโท ศุภชัย อ่ำชุ่ม
เมื่อ 2017-09-18 11:29:01

 17. ฐานทัพเรือสัตหีบ
หน่วยงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ (PP_152560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ พันจ่าเอก ชัยรัตน์ หอมชิต
เมื่อ 2017-09-19 14:27:05

 18. โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
หน่วยงาน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ (PP_62560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ เรือเอก สุมิตร ทองใหม่
เมื่อ 2017-09-08 11:57:11

 19. อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร.
หน่วยงาน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร. (PP_732560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ นาวาตรี ลิขิต ประสพทรัพย์
เมื่อ 2017-11-02 14:17:46

 20. อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร.
หน่วยงาน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร. (PP_1152560)
ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ นาวาตรี ลิขิต ประสพทรัพย์
เมื่อ 2017-11-13 15:18:02