หน่วย จำนวนประกาศ
- กรม ร.3 พล.นย. 13
- กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐท.สส. 43
- กรมการขนส่งทหารเรือ 752
- กรมการเงินทหารเรือ 2
- กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 1219
- กรมกำลังพลทหารเรือ 9
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 53
- กรมข่าวทหารเรือ 29
- กรมจเรทหารเรือ 1
- กรมช่างโยธาทหารเรือ 2249
- กรมพลาธิการทหารเรือ 4626
- กรมแพทย์ทหารเรือ 405
- กรมยุทธการทหารเรือ 1
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 402
- กรมโรงงาน ฐท.สส. 547
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 494
- กรมส่งกำลังทหารเรือ 28
- กรมสรรพาวุธทหารเรือ 2423
- กรมสวัสดิการทหารเรือ 20
- กรมสารบรรณทหารเรือ 259
- กรมสารวัตรทหารเรือ 35
- กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 1277
- กรมอุทกศาสตร์ 816
- กรมอู่ทหารเรือ 1875
- กองการบินทหารเรือ 893
- กองการฝึก กองเรือยุทธการ 1
- กองช่างโยธา ฐท.สส. 13
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 726
- กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 6
- กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 2
- กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 10
- กองเรือฟริเกตที่ 1 กร. 1
- กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ 1
- กองเรือยุทธการ 232
- กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 0
- การท่าเรือสัตหีบ 5
- การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 370
- กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ 1
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ 66
- ฐานทัพเรือพังงา 163
- ฐานทัพเรือสงขลา 192
- ฐานทัพเรือสัตหีบ 332
- ทัพเรือภาคที่ 1 114
- ทัพเรือภาคที่ 2 123
- ทัพเรือภาคที่ 3 128
- ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 146
- พัน.ปบค.2 กรม ป.พล.นย. 0
- พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. 0
- พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. 4
- พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. 0
- พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย. 0
- โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 1304
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1212
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 83
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 92
- โรงเรียนนายเรือ 608
- ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายใน ทร. 1
- ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 39
- ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. 1055
- สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 3
- สน.ผชท.ไทย/มาดริด 0
- สน.ผชท.ไทย/ลอนดอน 0
- สน.ผชท.ไทย/สิงคโปร์ 0
- สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ 4
- สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 50
- สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 1
- สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 48
- สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 0
- สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ 0
- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 175
- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 436
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 1192
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 140
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 73
- อู่ทหารเรือพระจุลจอลเกล้า อร. 968
- อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร. 1700