หน่วย จำนวนประกาศ
- กรม ร.3 พล.นย. 13
- กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐท.สส. 43
- กรมการขนส่งทหารเรือ 1089
- กรมการเงินทหารเรือ 2
- กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 1650
- กรมกำลังพลทหารเรือ 9
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 53
- กรมข่าวทหารเรือ 30
- กรมจเรทหารเรือ 5
- กรมช่างโยธาทหารเรือ 2812
- กรมพลาธิการทหารเรือ 6621
- กรมแพทย์ทหารเรือ 469
- กรมยุทธการทหารเรือ 2
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 615
- กรมโรงงาน ฐท.สส. 555
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 593
- กรมส่งกำลังทหารเรือ 28
- กรมสรรพาวุธทหารเรือ 3131
- กรมสวัสดิการทหารเรือ 36
- กรมสารบรรณทหารเรือ 515
- กรมสารวัตรทหารเรือ 40
- กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 1811
- กรมอุทกศาสตร์ 1029
- กรมอู่ทหารเรือ 2514
- กองการบินทหารเรือ 1082
- กองการฝึก กองเรือยุทธการ 2
- กองช่างโยธา ฐท.สส. 14
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 996
- กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 20
- กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 4
- กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 10
- กองเรือฟริเกตที่ 1 กร. 1
- กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ 1
- กองเรือยุทธการ 264
- กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 0
- การท่าเรือสัตหีบ 5
- การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 651
- กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ 1
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ 68
- ฐานทัพเรือพังงา 358
- ฐานทัพเรือสงขลา 460
- ฐานทัพเรือสัตหีบ 374
- ทัพเรือภาคที่ 1 367
- ทัพเรือภาคที่ 2 159
- ทัพเรือภาคที่ 3 237
- ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 171
- พัน.ปบค.2 กรม ป.พล.นย. 0
- พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. 0
- พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. 7
- พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. 0
- พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย. 0
- โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 2285
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2037
- โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 58
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 92
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 92
- โรงเรียนนายเรือ 936
- ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายใน ทร. 1
- ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 40
- ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. 1268
- สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 3
- สน.ผชท.ไทย/มาดริด 0
- สน.ผชท.ไทย/ลอนดอน 0
- สน.ผชท.ไทย/สิงคโปร์ 0
- สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ 4
- สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 73
- สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 1
- สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 58
- สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 0
- สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ 0
- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 242
- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 445
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 1717
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 215
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 152
- อู่ทหารเรือพระจุลจอลเกล้า อร. 1525
- อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร. 2224