หน่วย จำนวนประกาศ
- กรม ร.3 พล.นย. 13
- กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐท.สส. 39
- กรมการขนส่งทหารเรือ 628
- กรมการเงินทหารเรือ 2
- กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 975
- กรมกำลังพลทหารเรือ 8
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 53
- กรมข่าวทหารเรือ 26
- กรมช่างโยธาทหารเรือ 1769
- กรมพลาธิการทหารเรือ 3181
- กรมแพทย์ทหารเรือ 365
- กรมยุทธการทหารเรือ 0
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 251
- กรมโรงงาน ฐท.สส. 537
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 429
- กรมส่งกำลังทหารเรือ 28
- กรมสรรพาวุธทหารเรือ 1807
- กรมสวัสดิการทหารเรือ 9
- กรมสารบรรณทหารเรือ 80
- กรมสารวัตรทหารเรือ 27
- กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 926
- กรมอุทกศาสตร์ 556
- กรมอู่ทหารเรือ 1414
- กองการบินทหารเรือ 737
- กองการฝึก กองเรือยุทธการ 0
- กองช่างโยธา ฐท.สส. 13
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 633
- กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 6
- กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 2
- กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 10
- กองเรือฟริเกตที่ 1 กร. 1
- กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ 1
- กองเรือยุทธการ 178
- กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 0
- การท่าเรือสัตหีบ 3
- การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 102
- กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ 1
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ 66
- ฐานทัพเรือพังงา 80
- ฐานทัพเรือสงขลา 102
- ฐานทัพเรือสัตหีบ 286
- ทัพเรือภาคที่ 1 114
- ทัพเรือภาคที่ 2 85
- ทัพเรือภาคที่ 3 77
- ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 135
- พัน.ปบค.2 กรม ป.พล.นย. 0
- พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. 0
- พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. 4
- พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. 0
- พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย. 0
- โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 473
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 584
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 78
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 92
- โรงเรียนนายเรือ 418
- ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายใน ทร. 1
- ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 38
- ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. 766
- สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 3
- สน.ผชท.ไทย/มาดริด 0
- สน.ผชท.ไทย/ลอนดอน 0
- สน.ผชท.ไทย/สิงคโปร์ 0
- สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ 4
- สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 39
- สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 1
- สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 46
- สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 0
- สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ 0
- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 89
- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 427
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 1158
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 110
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 67
- อู่ทหารเรือพระจุลจอลเกล้า อร. 856
- อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร. 1265