หน่วย จำนวนประกาศ
- กรม ร.3 พล.นย. 13
- กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐท.สส. 43
- กรมการขนส่งทหารเรือ 696
- กรมการเงินทหารเรือ 2
- กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 1148
- กรมกำลังพลทหารเรือ 9
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 53
- กรมข่าวทหารเรือ 29
- กรมช่างโยธาทหารเรือ 2057
- กรมพลาธิการทหารเรือ 4129
- กรมแพทย์ทหารเรือ 400
- กรมยุทธการทหารเรือ 1
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 345
- กรมโรงงาน ฐท.สส. 547
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 469
- กรมส่งกำลังทหารเรือ 28
- กรมสรรพาวุธทหารเรือ 2161
- กรมสวัสดิการทหารเรือ 18
- กรมสารบรรณทหารเรือ 199
- กรมสารวัตรทหารเรือ 33
- กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 1111
- กรมอุทกศาสตร์ 680
- กรมอู่ทหารเรือ 1675
- กองการบินทหารเรือ 799
- กองการฝึก กองเรือยุทธการ 0
- กองช่างโยธา ฐท.สส. 13
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 694
- กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 6
- กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 2
- กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 10
- กองเรือฟริเกตที่ 1 กร. 1
- กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ 1
- กองเรือยุทธการ 224
- กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 0
- การท่าเรือสัตหีบ 5
- การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 286
- กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ 1
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ 66
- ฐานทัพเรือพังงา 130
- ฐานทัพเรือสงขลา 135
- ฐานทัพเรือสัตหีบ 327
- ทัพเรือภาคที่ 1 114
- ทัพเรือภาคที่ 2 85
- ทัพเรือภาคที่ 3 77
- ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 141
- พัน.ปบค.2 กรม ป.พล.นย. 0
- พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. 0
- พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. 4
- พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. 0
- พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย. 0
- โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 1058
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 949
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 81
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 92
- โรงเรียนนายเรือ 542
- ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายใน ทร. 1
- ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 38
- ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. 910
- สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 3
- สน.ผชท.ไทย/มาดริด 0
- สน.ผชท.ไทย/ลอนดอน 0
- สน.ผชท.ไทย/สิงคโปร์ 0
- สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ 4
- สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 49
- สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 1
- สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 47
- สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 0
- สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ 0
- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 136
- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 434
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 1186
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 139
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 73
- อู่ทหารเรือพระจุลจอลเกล้า อร. 896
- อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร. 1516