หน่วย จำนวนประกาศ
- กรม ร.3 พล.นย. 13
- กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐท.สส. 43
- กรมการขนส่งทหารเรือ 811
- กรมการเงินทหารเรือ 2
- กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 1399
- กรมกำลังพลทหารเรือ 9
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 53
- กรมข่าวทหารเรือ 30
- กรมจเรทหารเรือ 5
- กรมช่างโยธาทหารเรือ 2503
- กรมพลาธิการทหารเรือ 5478
- กรมแพทย์ทหารเรือ 439
- กรมยุทธการทหารเรือ 2
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 478
- กรมโรงงาน ฐท.สส. 547
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 532
- กรมส่งกำลังทหารเรือ 28
- กรมสรรพาวุธทหารเรือ 2777
- กรมสวัสดิการทหารเรือ 29
- กรมสารบรรณทหารเรือ 320
- กรมสารวัตรทหารเรือ 40
- กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 1542
- กรมอุทกศาสตร์ 944
- กรมอู่ทหารเรือ 2168
- กองการบินทหารเรือ 995
- กองการฝึก กองเรือยุทธการ 2
- กองช่างโยธา ฐท.สส. 13
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 763
- กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 6
- กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 2
- กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 10
- กองเรือฟริเกตที่ 1 กร. 1
- กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ 1
- กองเรือยุทธการ 243
- กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 0
- การท่าเรือสัตหีบ 5
- การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 498
- กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ 1
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ 68
- ฐานทัพเรือพังงา 261
- ฐานทัพเรือสงขลา 349
- ฐานทัพเรือสัตหีบ 352
- ทัพเรือภาคที่ 1 114
- ทัพเรือภาคที่ 2 123
- ทัพเรือภาคที่ 3 160
- ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 159
- พัน.ปบค.2 กรม ป.พล.นย. 0
- พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. 0
- พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. 4
- พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. 0
- พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย. 0
- โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 1753
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1730
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 86
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 94
- โรงเรียนนายเรือ 769
- ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายใน ทร. 1
- ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 39
- ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. 1192
- สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 3
- สน.ผชท.ไทย/มาดริด 0
- สน.ผชท.ไทย/ลอนดอน 0
- สน.ผชท.ไทย/สิงคโปร์ 0
- สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ 4
- สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 60
- สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 1
- สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 48
- สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 0
- สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ 0
- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 206
- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 443
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 1237
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 215
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 84
- อู่ทหารเรือพระจุลจอลเกล้า อร. 1214
- อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร. 1926