ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ตนน.4/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 489,900.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด 489,900.00 บาท