ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ธป.5/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 492,860.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด 492,860.00 บาท