ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ปน.4/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 29 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเอฟ 2020
ราคาที่เสนอ  
 490,250.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเอฟ 2020 490,250.00 บาท