ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ตนบ.4/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเอฟ 2020
ราคาที่เสนอ  
 430,300.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 



รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเอฟ 2020 430,300.00 บาท