ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ธบ.4/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจีเอส 2018
ราคาที่เสนอ  
 482,920.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจีเอส 2018 482,920.00 บาท