ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ตรป.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 22 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิณพจน์ เอ็นเตอร์ไพร์ส
ราคาที่เสนอ  
 489,820.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิณพจน์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 489,820.00 บาท