ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ธบ.3/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 487,900.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด 487,900.00 บาท