ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ธน.3/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัตตา บิลเดอร์
ราคาที่เสนอ  
 487,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัตตา บิลเดอร์ 487,500.00 บาท