ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ธน.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิณพจน์ เอ็นเตอร์ไพร์ส
ราคาที่เสนอ  
 485,050.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิณพจน์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 485,050.00 บาท