ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ปป.2/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 31 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 486,810.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด 486,810.00 บาท