ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ขส.5/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 476,600.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด 476,600.00 บาท