ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 พธ.2/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.การช่าง 2020
ราคาที่เสนอ  
 400,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.การช่าง 2020 400,000.00 บาท