ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ตยร.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ศ.การค้า โดยนายศรายุทธ บุญกำเนิด
ราคาที่เสนอ  
 300,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ศ.การค้า โดยนายศรายุทธ บุญกำเนิด 300,000.00 บาท