ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ตยน.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 7 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ศ.การค้า โดยนายศรายุทธ บุญกำเนิด
ราคาที่เสนอ  
 200,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ศ.การค้า โดยนายศรายุทธ บุญกำเนิด 200,000.00 บาท