ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ขส.2/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 22 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 อู่รายเจริญการช่าง
ราคาที่เสนอ  
 213,090.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 อู่รายเจริญการช่าง 213,090.00 บาท