ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 กพ.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน จำนวน 29 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้านสุดยอดกราฟฟิก
ราคาที่เสนอ  
 120,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้านสุดยอดกราฟฟิก 120,000.00 บาท