ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ป.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้านวัชระค้าวัสดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ  
 125,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้านวัชระค้าวัสดุก่อสร้าง 125,000.00 บาท