ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 กห 0519.1.4/671
ประกาศเรื่อง  
 จัดจ้างงานรื้อถอนและย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนนเลียบชายหาดเตยงาม นย.(ช่วงที่ 2) จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ดับบลิวอาร์ 2008 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,970,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ดับบลิวอาร์ 2008 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,970,000.00 บาท
2 หจก.พีเคเอฟ 2020 1,990,000.00 บาท
3 หจก.เอ็นจีเอส 2018 1,996,000.00 บาท