ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ซ.(ขบ.) 1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 24 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิณพจน์ เอ็นเตอร์ไพร์ส
ราคาที่เสนอ  
 230,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิณพจน์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 230,000.00 บาท