ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 กพ.นย.2/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รวม 8 กิจกรรม จำนวน 95 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 87,700.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด 87,700.00 บาท