ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ส.(อบ.) 1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 4 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 100,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จำกัด 100,000.00 บาท