ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ส.(พบ.) 2/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 76 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 หจก.นิธิศ คลีน แอนด์ เซอร์วิส 2009
ราคาที่เสนอ  
 210,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 หจก.นิธิศ คลีน แอนด์ เซอร์วิส 2009 210,000.00 บาท