ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ปชส.3/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์ จำนวน 12 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ณัฐพัฒน์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 42,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ณัฐพัฒน์ ซัพพลาย 42,500.00 บาท