ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 (ศ.) กพร.4/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมโครงการเศษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน จำนวน 16 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ส.สหพาณิชย์
ราคาที่เสนอ  
 39,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ส.สหพาณิชย์ 39,800.00 บาท