ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 (ศ.) กพร.2/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุจัดทำปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 7 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้านจันทบุรีอาหารสัตว์
ราคาที่เสนอ  
 385,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้านจันทบุรีอาหารสัตว์ 385,000.00 บาท