ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 (ศ.) กพร.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 วัสดุพันธ์สัตว์ จำนวน 10 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้านจันทบุรีอาหารสัตว์
ราคาที่เสนอ  
 487,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้านจันทบุรีอาหารสัตว์ 487,000.00 บาท