ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 (ศ.) อร.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 25 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นหนึ่งรุ่งเรือง
ราคาที่เสนอ  
 78,110.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นหนึ่งรุ่งเรือง 78,110.00 บาท