ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 (ศ.) รต.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุรับรองการตรวจเยี่ยมจากหน่วยเหนือ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ส.สหพาณิชย์
ราคาที่เสนอ  
 100,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ส.สหพาณิชย์ 100,000.00 บาท