ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 (ศ.) ป.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุซ่อมแซมฐานปฏิบัติการ จำนวน 22 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 หจก.วรรณรัตน์วัสดุ
ราคาที่เสนอ  
 350,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 หจก.วรรณรัตน์วัสดุ 350,000.00 บาท