ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 (ศ.) สส./งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 19 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ณัฐพัฒน์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 100,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ณัฐพัฒน์ ซัพพลาย 100,000.00 บาท