ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ส.(สบ.) 5/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุแบตเตอรี่ BA-386 จำนวน 1 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 450,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด 450,000.00 บาท