ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64087578685
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์จัดทำตะแกรงป้องกันบุคคลตามแนวท่อน้ำในเขตการบิน กรณีเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วานิช คอนสตรัคชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 18,784.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วานิช คอนสตรัคชั่น จำกัด 18,784.00 บาท