ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 กพร.27/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจัดกิจกรรมนำคณะดาอี/เยาวชนในพื้นที่ ฉก.นย.ทร. ทัศนศึกษานอกสถานที่ จำนวน 7 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้านพรางมารีน
ราคาที่เสนอ  
 120,250.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้านพรางมารีน 120,250.00 บาท